Innehåll med tagg organisaatiot .

Temporärt bränslestöd till transportföretag

4.8.2022 13.25
ANM
Statsrådet föreslår den 4 augusti 2022 att Republikens president stadfäster lagen om temporärt bränslestöd för transportföretag och beslutade utifrån riksdagens uttalande att utreda om det är möjligt att också stödja aktörer som använder lätt brännolja.

Regeringen ökar bevillningsfullmakten för investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt med 100 miljoner euro 2022

22.7.2022 11.15
ANM
Vetytankit
Syftet med investeringsstöden för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt är att påskynda en omställning till framtida energilösningar. Stöd beviljas bland annat för väteprojekt.

Teman för konkurrensministrarnas möte är utveckling av den inre marknaden och finansie-ring av innovationer

18.7.2022 14.23
ANM
EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Prag den 19–22 juli 2022. Teman som hänför sig till den inre marknaden och industripolitiken behandlas de två första dagarna, därefter forsk-nings- och innovationsfrågor.

Aktörer inom den energiintensiva industrin kan ansöka om elektrifieringsstöd 2022−2026

8.7.2022 11.54
ANM
Sähkölinja
Den energiintensiva industrin, dvs. industrin som använder mycket energi, kan beviljas elektrifieringsstöd åren 2022−2026. I statsrådets förordning fastställs praxis i fråga om elektrifieringsstöd. Företag inom de sektorer som är berättigade till stöd ska ansöka om stödet före utgången av september 2022.

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

11.8.2022 15.00
ANM
Två kvinnor forskar.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Ändring av skyldigheten att distribuera biobrännolja och av hållbarhetslagen på remiss

11.7.2022 12.11
ANM
Kaivuri työmaalla
Målet med distributionsskyldigheten för biobrännolja är att ersätta i synnerhet den lätta brännolja som används vid separat uppvärmning och i arbetsmaskiner med biobrännolja. Remissyttranden om utkastet till ändringar av distributionsskyldigheten för biobrännolja och av hållbarhetslagen kan lämnas nu.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna