Innehåll med tagg organisaatiot .

Näringsminister Lintilä till FN:s havskonferens i Lissabon

29.6.2022 14.05
ANM
FN:s andra havskonferens samlar en internationell grupp företrädare för staten, forskare, civilsamhället och företrädare för näringslivet för att dryfta havens roll i kampen mot klimatförändringarna och framtiden för en hållbar blå ekonomi.

Proposition om ändring av lagen om distributionsskyldighet på remiss

29.6.2022 12.57
ANM
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa
Arbets- och näringsministeriet har sänt en proposition om ändring av den så kallade lagen om distributionsskyldighet på remiss. Det föreslås att distributionsskyldigheten, dvs. andelen förnybara drivmedel av de drivmedel som levereras för konsumtion, sänks temporärt 2023 i likhet med i år. Propositionen är en reaktion på stegringen av bränslepriserna. 

EU:s energiministrar drar upp riktlinjer för de förslag som skärper skyldigheterna i fråga om energieffektivitet och förnybar energi i Luxemburg den 27 juni

23.6.2022 10.28
ANM
Berlaymont i Bryssel
EU:s energiministrar träffas vid ett rådsmöte i Luxemburg den 27 juni 2022. Det är fråga om ett betydande möte, eftersom målet är att nå en allmän riktlinje om de skärpningar av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om förnybar energi som ingår i 55 %-paketet. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Fyra europeiska innovationshubbar inrättas i Finland

22.6.2022 15.10
ANM
I EU-utvärderingen har fyra europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) valts ut från Finland. Antalet kandidater från Finland var sju. Hubbarna är servicekoncentrationer som särskilt stöder små och medelstora företag i deras digitala förnyelse.

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

29.6.2022 10.42
ANM UKM
Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Ny datamodell som utvecklats i färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft beskriver orsakerna till matchningsproblemen på arbetsmarknaden

22.6.2022 8.29
ANM
Två kokare jobbar i köket.
Färdplansprojektet för att säkerställa tillgången på arbetskraft har som mål att förbättra matchningen av arbetstagare och arbete. I den datamodell som utvecklats i projektet används data på ett mångsidigare sätt än tidigare. Det gör att olika branschers särdrag kan beaktas bättre och att lägesbilden av de lediga jobbens karaktär, arbetskraftsreserver och yrkesspecifika skillnader blir mer exakt. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna