Arbets- och näringsministeriets budgetförslag fokuserar på främjande av sysselsättning, förnyelse och koldioxidsnålhet

5.8.2022 10.35
ANM
För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3,78 miljarder euro för 2023, vilket är 236 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde riktas i anslutning till genomförandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens anslag på sammanlagt 346,13 miljoner euro och en fullmakt på 101,5 miljoner euro.

Temporärt bränslestöd till transportföretag

4.8.2022 13.25
ANM
Statsrådet föreslår den 4 augusti 2022 att Republikens president stadfäster lagen om temporärt bränslestöd för transportföretag och beslutade utifrån riksdagens uttalande att utreda om det är möjligt att också stödja aktörer som använder lätt brännolja.

I juni fanns det 259 800 arbetslösa arbetssökande

26.7.2022 8.07
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av juni 259 800. Det är 56 400 mindre som ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 56 400 personer. I juni anmäldes 94 300 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 189 700 lediga jobb, vilket är 44 400 fler än för ett år sedan.

Energiberedskap inför hösten på agendan vid extra möte för EU:s energiministrar

25.7.2022 12.35
ANM
EU-lippu
Tisdagen den 26 juli 2022 samlas EU-ländernas energiministrar i Bryssel till ett extra möte i energirådet. På mötets agenda står en lägesbild av försörjningstryggheten i fråga om energi, särskilt gas, i EU samt beredskap inför vintern genom minskning av gasförbrukningen.

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

11.8.2022 15.00
ANM
Två kvinnor forskar.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

EU:s ministrar med ansvar för integration diskuterar situationen för ukrainska flyktingar

27.7.2022 11.02
ANM
Österrike har bjudit in EU-ländernas ministrar med ansvar för integration till en informell minister-konferens om integration av människor som flytt från Ukraina på grund av det ryska invasionskriget i EU-länderna. Ministrarna träffas i Wien den 28 juli.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister