Innehåll med tagg yritykset .

Regeringens proposition
Digitala arbets- och näringstjänster reformeras – tjänsterna förbättras och arbetsförmedlingen effektiviseras

25.11.2021 14.04
ANM
Syftet med reformen är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Som en del av totalreformen skapas en ny serviceplattform som främjar bättre matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsförmedlingen.

Reglering av digitala jättar, säkerhet för internetanvändare samt forsknings-, innovations- och rymdfrågor på agendan för konkurrenskraftsrådet

24.11.2021 11.33
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Vid mötet i EU:s konkurrenskraftsråd i Bryssel den 25–26 november kommer ministrarna att diskutera regleringen av de största digitala företagens verksamhet och hur säkerheten för olika användare av förmedlingstjänster på internet kan förbättras. Inom rymdsektorn diskuteras bland annat finansieringen av företag inom sektorn och hanteringen av rymdtrafiken.

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

24.11.2021 11.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

I oktober fanns det 259 000 arbetslösa arbetssökande

23.11.2021 8.09
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av oktober. Totalt 259 000, en minskning 53 700  på för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 53 700 personer. I oktober anmäldes 91 600 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 169 700 lediga jobb, vilket är 69 100 fler än för ett år sedan.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Kommissionen fortsätter flexibiliteten i reglerna om statligt stöd fram till den 30 juni 2022 och utvidgar användningen av dem

18.11.2021 16.13
ANM
På bilden syns Europeiska kommissionens byggnad och EU-flaggor
Europeiska kommissionen beslutade den 18 november 2021 att förlänga de regler om statligt stöd som gjorts flexibla på grund av coronakrisen fram till den 30 juni 2022. I Finland underlättar förlängningen av giltighetstiden genomförandet av den femte ansökningsomgången för kostnadsstöd till företag. Kommissionen fastställde dessutom att reglerna ska utvidgas till att omfatta stöd som främjar investeringar och soliditet. De nya stödformerna gäller till den 31 december 2022 och den 31 december 2023.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna