Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg yritykset .

Genomförandet av EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränsen inleds i början av oktober – Nya skyldigheter för importörer

29.9.2023 12.34
ANM
Ett lastfartyg med containrar i öppet hav sett från ovan
Genomförandet av EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränsen (CBAM) inleds den 1 oktober. CBAM är ett nytt verktyg inom EU-politiken där det på basis av utsläpp påförs en lika stor avgift för vissa produkter från länder utanför EU som den som till följd av EU:s utsläppshandel påförs motsvarande produkter som tillverkats inom EU.

Regeringen föreslår ökad öppenhet om stora företags och börsbolags hållbarhetskonsekvenser

28.9.2023 11.41
ANM
Arbetsminister Arto Satonen
Arbetsminister Arto Satonen
Regeringen lämnade till riksdagen sin proposition med förslag till ändring av bokföringslagen och revisionslagen samt vissa lagar som har samband med dem den 28 september 2023. Genom de föreslagna lagarna genomförs Europeiska unionens direktiv om företagens hållbarhetsrapporte-ring (2022/2464).

35 nya ansökningar om investeringsstöd för stora demonstrationsprojekt

25.9.2023 9.02
ANM
En teckning av en hög med pengar och en grön elkabel
Utlysningen av stöd till stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 2023 har avslutats. Arbets- och näringsministeriet mottog inom den utsatta tiden 35 nya ansökningar om investeringsstöd. Ansökningstiden var 25.4–15.9.2023.

Klimatfondens Neste-aktier återförs i statens direkta ägo

21.9.2023 13.30
ANM
statsrådets beslut
Regeringen gav den 21 september 2023 arbets- och näringsministeriet rätt att återförvärva Klimatfonden Ab:s ägarandel på 8,31 procent av aktierna i Neste Abp i statens direkta ägo. Aktierna, sammanlagt 63 894 123 stycken, överförs till staten till samma värde som de ursprungligen överfördes till bolaget utan penningvederlag.

Finland och Förenta staterna diskuterar vetenskapligt och tekniskt samarbete i Helsingfors

19.9.2023 10.36
ANM
yhteisen asiakirjan allekirjoitus
Finland och Förenta staterna samlas den 19–20 september 2023 i Helsingfors till ett möte för övervakningskommittén om avtalet inom vetenskap och teknik. Vid mötet diskuteras FoU-samarbetet på ett täckande sätt inom olika områden inklusive klimat, energi, hälsa, bioteknik, rymden, kvantum, artificiell intelligens, cybersäkerhet, 6G samt annan ny och omvälvande teknik.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Innehåll med tagg yritykset .