Innehåll med kategori Heikki Räisänen .

Senaste

Innehåll med kategori Heikki Räisänen .

Kolumner

Innehåll med kategori Heikki Räisänen .

Blogg

Nya arbetstillfällen skapades också år 2020

Heikki Räisänen Minna Ylikännö
4.10.2021 16.54

Finns det fortfarande sommarjobb?

Heikki Räisänen
25.5.2020 15.59

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna