Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med kategori Johanna Osenius .

Senaste

Innehåll med kategori Johanna Osenius .

Faktum

101 800 lediga jobb i juli 2023. Källa: ANM Arbetsförmedlingsstatistik

 

Kolumner

Innehåll med kategori Johanna Osenius .

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Innehåll med kategori Johanna Osenius .