Innehåll med tagg euroopan globalisaatiorahasto .

Majoriteten av dem som sagts upp från Anttila och Stockmann har blivit sysselsatta

13.6.2019 11.06
ANM
Anttila-varuhusens konkurs och uppsägningarna från Stockmann hade som konsekvens att över 1 600 anställda inom handeln blev arbetslösa hösten 2016. Med stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) inledde Finland snabbt ett projekt där de uppsagda erbjöds sysselsättningsfrämjande service.

Finland ansöker om EU-stöd till sysselsättningsfrämjande service för personer som sagts upp från Finnair

30.12.2020 9.23
ANM
Finland ansöker om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) med anledning av de uppsägningar som Finnair meddelade om i oktober. Finland lämnade in ansökan till Europeiska kommissionen den 30 december 2020. Ansökan gäller sammanlagt cirka 500 personer som sagts upp från Finnair eller förlorat sina jobb i företag kopplade till Finnair. Finansieringen söks för service som ska främja återanställning.

Nästan 90 procent av de uppsagda från Microsoft har hittat en ny karriär – även flera nya teknikföretag har uppstått

11.5.2018 8.31
ANM
Lyckade projekt, samarbete och stöd från Europeiska globaliseringsfonden har resulterat i att de som sagts upp från Microsoft placerat sig väl på arbetsmarknaden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna