Innehåll med tagg ihmisoikeudet .

En juridisk utredning konkretiserar vad en lag om företagsansvar kunde vara i Finland

30.6.2020 15.45
ANM
Utredningen kartlägger vilken skyldighet att iaktta tillbörlig aktsamhet företagen kunde ha i lagstiftningen i Finland. Med tillbörlig aktsamhet avses företagets skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra att människorätts- eller miljörisker realiseras.

Praktiska metoder för att beakta företagsrelaterade människorättskonsekvenser

16.2.2018 13.30
ANM
Finländska företag, organisationer och ministerier har tillsammans övervägt metoder för att respektera mänskliga rättigheter i företagsverksamhet. Arbets- och näringsministeriet och utrikesministeriet har med företag och organisationer fört en dialog om företagsrelaterade konsekvenser för mänskliga rättigheter. Målet har varit att öka samförståndet och ta fram praktiska metoder för att beakta konsekvenserna av företagsverksamhet för mänskliga rättigheter. Internationella ansvarsprinciper ger inte alltid praktiska metoder.

Forskningsprojekt: Hur realiseras ansvaret för de mänskliga rättigheterna i finländska företag?

10.6.2020 14.45
ANM VN TEAS
Syftet med det nya forskningsprojektet är att producera täckande information om hur finländska företags ansvar för de mänskliga rättigheterna förverkligas i förhållande till förväntningarna och standarderna i FN:s vägledande principer. Projektet genomförs av Hanken Svenska handelshögskolan, FIANT Consulting Oy, 3bility Consulting och Människorättscentret.

Arbetsminister Harakka: En produktiv arbetsplats uppskattar och utnyttjar mångfald

24.6.2019 12.22
ANM
- Helsinki Pride som inleddes denna vecka påminner oss alla om det arbete som återstår att göra när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna, betonar arbetsminister Timo Harakka.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna