Innehåll med tagg ilmastopolitiikka .

Aktörer inom den energiintensiva industrin kan ansöka om elektrifieringsstöd 2022−2026

8.7.2022 11.54
ANM
Sähkölinja
Den energiintensiva industrin, dvs. industrin som använder mycket energi, kan beviljas elektrifieringsstöd åren 2022−2026. I statsrådets förordning fastställs praxis i fråga om elektrifieringsstöd. Företag inom de sektorer som är berättigade till stöd ska ansöka om stödet före utgången av september 2022.

Klimat- och energistrategin överlämnades som en redogörelse till riksdagen – Strategin är ett handlingsprogram för att uppnå koldioxidneutralitet 2035

30.6.2022 14.12
ANM
Ilmasto- ja energiastrategian 2035 -planssi
Statsrådet överlämnade den 30 juni 2022 den nationella klimat- och energistrategin som en redogörelse till riksdagen. Strategin är ett övegripande handlingsprogram på medellång sikt. Genom strategin uppfyller Finland EU:s förpliktelser för 2030 och uppnår koldioxidneutralitet 2035. Strategin inbegriper alla utsläpp av växthusgaser inom utsläppshandelssektorn, ansvarsfördelningssektorn och markanvändningssektorn samt kolsänkor inom markanvändningssektorn och de övriga sektorerna.

Proposition om ändring av lagen om distributionsskyldighet på remiss

29.6.2022 12.57
ANM
Nainen tankkaa, tankkauspistooli auton bensatankin syöttöaukossa
Arbets- och näringsministeriet har sänt en proposition om ändring av den så kallade lagen om distributionsskyldighet på remiss. Det föreslås att distributionsskyldigheten, dvs. andelen förnybara drivmedel av de drivmedel som levereras för konsumtion, sänks temporärt 2023 i likhet med i år. Propositionen är en reaktion på stegringen av bränslepriserna. 

EU:s energiministrar drar upp riktlinjer för de förslag som skärper skyldigheterna i fråga om energieffektivitet och förnybar energi i Luxemburg den 27 juni

23.6.2022 10.28
ANM
Berlaymont i Bryssel
EU:s energiministrar träffas vid ett rådsmöte i Luxemburg den 27 juni 2022. Det är fråga om ett betydande möte, eftersom målet är att nå en allmän riktlinje om de skärpningar av energieffektivitetsdirektivet och direktivet om förnybar energi som ingår i 55 %-paketet. Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid mötet.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna