Innehåll med tagg ilmastopolitiikka .

Arbets- och näringsministeriet gav en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa

14.1.2022 13.44
ANM
Kuvassa Loviisan ydinvoimala
Den 14 januari 2022 gav arbets- och näringsministeriet en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. I sin slutsats ger kontaktmyndigheten sin syn på projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen grundar sig på konsekvensbeskrivningen, på utlåtanden och åsikter och på ministeriets egen granskning.

Utkastet till förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken på remiss

7.1.2022 12.54
ANM
Kuvassa vetytankkeja
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om den nya förordningen om främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2022–2025. Enligt förslaget ska stödordningen i fortsättningen också främja infrastrukturen för tankning av vätgas.

Utvärdering: Energimyndigheten har lyckats i sin verksamhet – det behövs trots allt ett mer aktivt grepp om energiomställningen av en sakkunnig myndighet

22.12.2021 10.27
ANM
Kuvituskuva. Talvinen metsä, jossa kulkee suurjännitesähkölinja. Linjat ovat kuurassa.
Det nya decenniets Energimyndighet ska vara en visionär nationell myndighet på energiområdet. Den sköter sina verkställighets- och tillsynsuppgifter opartiskt, men erbjuder också aktivt sitt kunnande till stöd för reformen av energi- och klimatpolitiken.

Lintilä: Elproduktionen vid Olkiluoto 3 inleds under vintern

16.12.2021 13.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Strålsäkerhetscentralen (STUK) har den 16 december 2021 beviljat Industrins Kraft Abp (TVO) tillstånd för kriticitets- och lågeffekttest, vilket innebär att bolaget för första gången kan inleda en kärnreaktion i reaktorn i Olkiluotos kärnkraftsenhet tre (OL3).

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna