Innehåll med tagg innovaatiot .

Kapitalisering på 200 miljoner euro av staten till Klimatfonden Ab

24.11.2022 21.27
ANM
Statsrådet gav den 24 november 2022 arbets- och näringsministeriet fullmakt att på statens vägnar göra en vederlagsfri investering på 200 miljoner euro i Klimatfonden Ab:s fond för inbetalt fritt eget kapital. Kapitaliseringen avses göras som en investering 2022.

IEA:s utvärderingsbesök om Finlands energipolitik till beslut

24.10.2022 14.44
ANM
Maiden lippuja
Det veckovisa besöket i Finland av Internationella energiorganet IEA:s expertgrupp avslutades den 24 oktober 2022. Gruppen besökte Finland för att utvärdera den genomförda energipolitiken och framtidsutsikterna. Den tematiska tyngdpunkten i utvärderingen av Finland ligger denna gång på elektrifiering, produktion av ren energi och främjande av användningen av väte.

Näringsminister Lintilä deltar i världens ledande ministerkonferens om ren energi i Pittsburgh

19.9.2022 10.16
ANM
Kuvassa elinkeinoministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Den här veckan deltar näringsminister Lintilä i en internationell ministerkonferens om energi. USA är värd för konferensen Global Clean Energy Action Forum som ordnas i Pittsburgh. Ministrarna diskuterar aktuella globala energiutmaningar och försöker hitta gemensamma lösningar på dem.

Teman för konkurrensministrarnas möte är utveckling av den inre marknaden och finansie-ring av innovationer

18.7.2022 14.23
ANM
EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Prag den 19–22 juli 2022. Teman som hänför sig till den inre marknaden och industripolitiken behandlas de två första dagarna, därefter forsk-nings- och innovationsfrågor.

Ansökningsomgången för storskaliga REPowerEU-projekt inom EU:s innovationsfond har inletts

3.11.2022 16.31
ANM
EU-lippu
Den tredje ansökningsomgången för storskaliga projekt inom EU:s innovationsfond inleddes den 3 november 2022. Det delas ut sammanlagt tre miljarder euro i finansiering för koldioxidsnåla investeringar, elektrifiering inom industrin, vätgas samt tillverkning av och pilotprojekt med energiteknik. Ansökningsomgången är öppen till och med den 16 mars 2023. 

31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 

20.9.2022 15.44
ANM
Biokaasulaitos
Investeringsstöd kan beviljas för projekt inom ny energiteknik i syfte att snabbare ta i bruk ny teknik och uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och i EU. I ansökningsomgången för demonstrationsprojekt inom ny energiteknik 2022 finns sammanlagt cirka 153 miljoner euro att fördela.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna