Innehåll med tagg investoinnit .

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

24.11.2021 11.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

Begäran om utlåtanden: utkast till förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan

24.9.2021 15.50
ANM
Kuvassa rahapino ja taimi
Ett utkast till statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar 2022–2026 enligt Finlands återhämtnings- och resiliensplan har färdigställts. Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om utkastet fram till den 20 oktober 2021 på webbplatsen Utlåtande.fi

4 600 företagare svarade: Företagen har nästan återvänt till situationen före pandemin men osäkerheten fortsätter att gnaga

1.9.2021 9.00
ANM
Kuvituskuva: Kaksi insinööriä kehittää tuotetta pk-yrityksessä.
Kuvaaja: Markus Sommers
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har stigit kraftigt efter det exceptionella pandemiåret, vilket framgår av en SMF-företagsbarometer med nästan 4 600 företagare. 

Utredningen utvärderar sätt att förbättra möjligheterna att få finansiering för biogasprojekt

1.7.2021 14.32
ANM
En utredning för att förbättra biogasbranschens möjligheter att få finansiering har kommit ut. Arbets- och näringsministeriet har beställt utredningen till stöd för att genomföra det nationella programmet för produktion och användning av biogas och dess genomförandeplan. Arbetet har utförts av Gaia Consulting Oy och 4Front Oy.

Minister Lintilä främjar virtuellt exporten till Kina

31.5.2021 12.26
ANM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä deltar virtuellt i Team Finland-evenemangen i Kina i juni. Målet är att intensifiera relationerna mellan finländska och kinesiska företag i synnerhet när det gäller koldioxidsnålhet, bioekonomi och cirkulär ekonomi samt marinindustrin.

OECD:s rapport: Finland håller på att hamna efter i anskaffningen av utländska investeringar – ytterligare satsningar behövs

19.5.2021 10.31
ANM
Finland håller på att hamna efter i fråga om utländska investeringar i ekonomin jämfört med de övriga nordiska länderna och de baltiska länderna, trots att landet är öppet för handel och investeringar. År 2019 var andelen av utländska direktinvesteringar i Finland 31 procent av BNP – det är mindre än år 2010 och betydligt under genomsnittet på 49 procent för jämförelseländerna.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna