Innehåll med tagg kaivosteollisuus .

Finland och Sverige vill ha ett certifikat för hållbara mineraler inom gruvsektorn

12.3.2018 16.58
ANM
Näringsminister Mika Lintilä träffade Sveriges näringsminister Mikael Damberg i Bryssel måndagen den 12 mars 2018. Ministrarna kom överens om att länderna i samarbete ska inleda förberedelser för att skapa ett ansvarscertifikat för produkter inom gruvsektorn. Syftet med certifikatet är att berätta om ansvarstagandet i hela produktionskedjan för olika produkter, till exempel batterier, allt från brytning och tillverkning till användning och återvinning.

Branschrapport: gruvdriften fortsätter på stabil nivå, stora fluktuationer i råvarupriserna

22.6.2021 15.25
ANM
Läget för gruvorna är stabilt och de investeringar som gjorts ger allt bättre kontinuitet i verksamheten. Metallförädlarna är till stor del beroende av importerade sliger. Under det senaste halvåret har priserna på flera råvaror stigit betydligt på grund av den ekonomiska återhämtningen i Kina. Detta framgår av den branschrapport om gruvindustrin som arbets- och näringsministeriet publicerade den 22 juni 2021.

Redan det tredje rekordåret för brytning av malm

29.10.2019 13.08
ANM
Redan under tre på varandra följande år har brytningsmängderna av malm och gråberg varit större än någonsin tidigare i Finland. Även om den inhemska gruvproduktionen av metaller har mångdubblats under de senaste tio åren, täcker produktionsvolymen inte efterfrågan. Metallförädlarna är till stor del beroende av importerade anrikningskoncentrat, och inom metallproduktionen profilerar sig Finland särskilt som ett land för vidareförädling.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna