Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg kasvihuonekaasut .

Utkast till ny lag om utsläppshandel på remiss

30.6.2023 14.59
ANM KM
Rahtilaiva avomerellä
Arbets- och näringsministeriet skickade den 30 juni 2023 ett utkast till ny lag om utsläppshandel på remiss. Samtidigt föreslås det att den gällande lagen om utsläppshandel och lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart upphävs. Genom den föreslagna lagen genomförs det ändrade utsläppshandelsdirektivet i fråga om handeln med utsläppsrätter för anläggningar, sjötransporter och luftfart.

Utkast till uppdatering av den nationella energi- och klimatplanen till kommissionen

30.6.2023 10.29
ANM
Finland lämnade utkastet till uppdatering av sin integrerade nationella energi- och klimatplan (NECP) till Europeiska kommissionen den 30 juni 2023. De energi- och klimatpolitiska målen i regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpo har också inkluderats i Finlands plan.

Seminariet diskuterade olika sätt för att påskynda mervärdet inom innovativ bioekonomi

6.6.2023 10.14
ANM JSM
Huvudteman för seminariet, som ordnades i Helsingfors den 6 juni 2023, var påskyndandet av mervärdet inom bioekonomin i allmänhet och ur olika branschers perspektiv. Seminariets huvudgäst var vice generaldirektör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling Magda Kopczynska. Evenemanget följdes på plats och på nätet av över 130 inbjudna gäster. Seminariet ordnades av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet.

EU:s ministrar på områdena energi, kommunikation och transport möts i Stockholm den 27-28 februari

24.2.2023 15.50
ANM KM
Ministerit Harakka ja Lintilä
I samband med Sveriges EU-ordförandeskap ordnas det ett inofficiellt möte för energi-. kommunikations- och transportministrarna i Stockholm den 27-28 februari 2023. Vid mötet representeras Finland av näringsminister Mika Lintilä och kommunikationsminister Timo Harakka. Mötet består av flera möten ministrar emellan och ett gemensamt möte för ministrarna den 27 februari.

Arbetsgrupp ska bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna

24.1.2023 14.44
ANM
Rahtilaiva merellä
Syftet med EU:s mekanism för koldioxidjustering vid gränserna är att förhindra koldioxidläckage, det vill säga att utsläppen av växthusgaser överförs till produktionen utanför unionen, och uppmuntrar samtidigt tillverkare utanför EU att minska sina utsläpp. Arbets- och näringsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att bereda det nationella genomförandet av mekanism för koldioxidjustering vid gränserna.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Innehåll med tagg kasvihuonekaasut .