Innehåll med tagg kasvihuonekaasut .

Arbetsgrupp ger förslag om hur torvföretagares situation kan förbättras – förslagen gäller också torvens roll i försörjningsberedskapen under övergångsperioden

31.3.2021 9.17
ANM
Kuva suomättäästä
Den torvarbetsgrupp som tillsatts av arbets- och näringsministeriet lämnade sin rapport till näringsminister Mika Lintilä den 31 mars 2021. Arbetsgruppen föreslår flera åtgärder som ska förbättra situationen för torvföretagare när efterfrågan på energitorv minskar kraftigt, särskilt som en följd av att priserna på utsläppsrätter har stigit märkbart mer än prognoserna visat.

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

16.2.2021 15.00
ANM
kuva metsästä
Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det mål om klimatneutralitet som regeringen uppställt. Detta konstateras i de preliminära resultaten av HIISI-projektet, som presenterades vid ett möte för intressentgrupper i ett projekt som samordnas av VTT den 16 februari 2021.

EU:s energiministrar diskuterar energiåtgärdernas roll i genomförandet av de skärpta målen för 2030

2.10.2020 13.42
ANM
Euroopan Unionin lippu
Vid ett inofficiellt energiministermöte som ordnas via videoförbindelse diskuterar EU:s energiministrar tisdagen 6.10.2020 EU:s skärpta utsläppsminsknings- och energimål för 2030. Bakgrunden till detta är kommissionens meddelanden 17.9 om höjning av utsläppsminskningsmålet till minst 55 procent jämfört med 1990 års nivå och Europeiska kommissionens bedömningar av de nationella energi- och klimatplanerna (NECP). Näringsminister Mika Lintilä företräder Finland vid det inofficiella ministermötet.

Klimat- och energistrategin drar upp riktlinjerna för de åtgärder som krävs för 2035-målet

25.9.2020 13.45
ANM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av en ny nationell klimat- och energistrategi. Strategin bereds samordnat med den klimatpolitiska planen på medellång sikt, som utarbetas under ledning av miljöministeriet, och dessa ska också utgå från ett enhetligt informationsunderlag. Den 25 september 2020 ordnades ett inledande webbseminarium för intressegrupper och sakkunniga i strategiarbetet.

Ansökan om stöd för stora projekt för ny energiteknik är öppen till utgången av februari 2021

8.12.2020 9.43
ANM
Arbets- och näringsministeriet har utlyst ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt under 2021. Ansökningarna ska lämnas senast den 28 februari 2021 via Business Finlands elektroniska system.

Biogasprogrammet framskrider - planen har uppdaterats

21.9.2020 12.29
ANM
Programmet för produktion och användning av biogas framskrider. Arbetsgruppen som har berett det nationella biogasprogrammet överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä i januari. Rapporten innefattar en genomförandeplan med vidtagna och planerade åtgärder, som nu har uppdaterats.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna