Innehåll med tagg kasvu (yhteiskunnalliset ilmiöt) .

SMF-företagsbarometern: Vart fjärde SMF-företag anser att kampen mot klimatförändringen erbjuder nya affärsmöjligheter

11.2.2020 9.00
ANM
I bild en man reparerar auto.
Små och medelstora företags förväntningar om framtiden är stabila men anspråkslösa: den ekonomiska situationen sporrar inte till tillväxt, investeringar och inte heller till att öka antalet arbetstillfällen. Uppgifterna framgår av den färska SMF-företagsbarometerundersökning som närmare 4 600 små och medelstora företagare deltog i. Barometerundersökningen har gjorts på uppdrag av Företagarna i Finland, Finnvera och arbets- och näringsministeriet.

Finnvera och Europeiska investeringsfonden har avtalat om att finansiera finländska företags verksamhet med 190 miljoner euro

3.9.2019 10.23
ANM
Finnvera och Europeiska investeringsfonden (EIF) har ingått ett garantiavtal som innebär att närmare 190 miljoner euro i ny lånefinansiering ställs till förfogande för tillväxtorienterade finländska företag inom de två närmaste åren.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna