Innehåll med tagg kausityö .

ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

13.10.2021 12.24
ANM
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Ny broschyr och rådgivningstjänst ska förebygga utnyttjande av säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta

15.6.2021 14.20
ANM
Kuva mansikkakorista poimijan käsissä.
Arbets- och näringsministeriet publicerar en broschyr för personer som kommer till Finland för att arbeta med information om arbetstagares rättigheter och om hjälpande instanser. Ministeriet öppnar också en flerspråkig rådgivningstjänst för utländska säsongsarbetare.

Broschyren Arbeta i Finland på 24 språk och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

16.5.2022 14.17
ANM
Jordgubbplockarens händer och en hel jordgubbslåda.
Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Arbetsgrupp söker metoder för att förebygga missbruk när det gäller inkvartering av utländska arbetstagare

7.10.2021 14.35
ANM SHM
Missbruk i anslutning till inkvartering av utländska arbetstagare kan i värsta fall vara kopplat till utnyttjande av arbetskraft och människohandel. En arbetsgrupp har utsetts för att utveckla övervakningen av boendeförhållandena och lägga fram förslag till hur myndighetssamarbetet, regleringen och anvisningarna bör utvecklas. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna