Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg kehittäminen .

Målen och prioriteringarna för försörjningsberedskapen diskuterades vid ett seminarium om försörjningsberedskapen som ordnades av ministeriet

28.3.2023 13.39
ANM
Porträtt av arbetsminister Tuula Haatainen
Finlands första redogörelse om försörjningsberedskapen och riktlinjerna för utvecklandet av den finländska försörjningsberedskapen var huvudteman vid ett seminarium som arbets- och näringsministeriet ordnade i Lilla parlamentet den 28 mars 2023. Över 100 sakkunniga inom försörjningsberedskapen deltog.

De temporära ändringarna i understödet för utvecklande av företag fortsätter till den 30 juni 2021

30.12.2020 13.34
ANM
Statsrådet har genom sin förordning av den 30 december 2020 förlängt giltighetstiden för de temporära ändringarna i förordningen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet som utfärdades i höstas. Förordningen gäller understöd för utvecklande av företag som beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen.

Temporära ändringar i understödet för utvecklande av företag

15.10.2020 13.52
ANM
Statsrådet har genom förordningen den 15 oktober möjliggjort beviljande av understöd för utvecklande av företag som s.k. temporärt statligt stöd, vars maximibelopp per företag är 800 000 euro. Genom förordningen möjliggörs dessutom beviljande av understöd till små företag som har haft svårigheter tidigare än 1.1.2020. Ändringarna är temporära och gäller från den 19 oktober till den 31 december 2020.

Utvärderingen av Försörjningsberedskapscentralen har blivit klar

28.5.2021 8.20
ANM
Kuvassa Huoltovarmuuskeskuksen logo ovikilvessä
Enligt en utvärdering som publicerades 28.5.2021 är Finlands försörjningsberedskapssystem produktivt, flexibelt och smidigt, men på grund av förändringarna i omvärlden finns det skäl att revidera regleringen, strukturerna och processerna. Enligt en enkät bland intressentgrupperna som gjorts till stöd för utvärderingsarbetet anser de aktörer som deltar i försörjningsberedskapsarbetet att systemet fungerar mycket väl.

Rapport: Företagen betraktar utvecklingsunderstödet som en fungerande finansieringsform

16.6.2020 9.02
ANM
Företagen är i regel mycket nöjda med det utvecklingsunderstöd som NTM-centralerna beviljar, berättar en färsk bedömning av arbets- och näringsministeriet.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna