Innehåll med tagg kestävä kehitys .

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

1.4.2022 9.59
ANM JSM MM
Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och så att Finland är koldioxidneutralt 2035.

En ny period för livsmedelsbranschens åtagande för materialeffektivitet inleds, restaurangbranschen ansluter sig

1.3.2022 7.58
ANM JSM MM
Mies kaupan leipähyllyä järjestämässä
Den nya perioden 2022–2026 för åtagandet för materialeffektivitet fortsätter livsmedelsbranschens åtgärder för att främja en hållbarare framställning, distribution och konsumtion av livsmedel. Livsmedelsindustriförbundet rf, Finlands Dagligvaruhandel rf och Turism- och Restaurangförbundet rf har undertecknat ett åtagande med arbets- och näringsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet.

Finland och Sverige framförde sin oro till kommissionen över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna för kärnkraft i taxonomin

1.2.2022 14.57
ANM
Loviisan ydinvoimala veden takaa kuvattuna
Foto: Fortum
Finland och Sverige har sänt ett brev till Mairead McGuinness, den medlem i Europeiska kommissionen som ansvarar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, i vilket de uttrycker sin oro över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna i utkastet till den delegerade akt som kompletterar taxonomiförordningen. Kommissionskollegiet förväntas publicera den slutliga delegerade akten denna vecka.

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

11.10.2021 10.16
ANM
Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Fortsatt tid för ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi fram till den 16 november

21.10.2021 10.53
ANM
Arbets- och näringsministeriet förlänger ansökningstiden för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi, som öppnades den 5 oktober 2021, till den 16 november. Understödet erbjuds för främjande av nya, innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Den ursprungliga ansökningstiden löper ut den 28 oktober. Det har reserverats 575 000 euro för understöden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna