Innehåll med tagg kestävä kehitys .

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

11.10.2021 10.16
ANM
Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

En miljon euro för projekt inom cirkulär ekonomi – målet är nya innovationer och samarbete mellan olika sektorer 

5.10.2021 14.43
ANM
Kuvassa taimi kolikkokasassa
Arbets- och näringsministeriet har beviljat sammanlagt en miljon euro för fem projekt inom cirkulär ekonomi. Finansieringen ska starta olika samarbetsprogram mellan den privata och offentliga sektorn som gynnar cirkulär ekonomi samt stöder innovationer och kompetens.

Finlands färdplan för hållbar finansiering ger riktlinjer för att nå globala mål för hållbar utveckling

24.9.2021 9.20
ANM
För att FN:s globala mål för hållbar utveckling ska kunna nås under detta årtionde krävs det betydande förändringar i hur den offentliga och den privata sektorn riktar sina investeringar. Alla finansieringsbeslut som fattas under detta decennium måste ta hänsyn till hållbarheten på ett bättre sätt än i dag. Finlands färdplan för hållbar finansiering som ges ut den 24 september 2021 drar upp riktlinjer för just detta.

Ministrarna bereder FN:s energitoppmöte i temagrupper under midsommarveckan – Lintilä deltar i temat teknik och innovationer den 22 juni

21.6.2021 15.56
ANM
Kuvassa ministeri Mika Lintilä
I samband med sin generalförsamling ordnar FN i New York en energidialog på hög nivå i september. Energin kommer för första gången att tas upp i FN på denna nivå efter 1981. Målet med mötet är att sporra medlemsländerna att nå klimatavtalet från Paris och målet om energi för hållbar utveckling under klimatmötet COP26 i Glasgow i november.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Fortsatt tid för ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi fram till den 16 november

21.10.2021 10.53
ANM
Arbets- och näringsministeriet förlänger ansökningstiden för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi, som öppnades den 5 oktober 2021, till den 16 november. Understödet erbjuds för främjande av nya, innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Den ursprungliga ansökningstiden löper ut den 28 oktober. Det har reserverats 575 000 euro för understöden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna