Innehåll med tagg kohtaanto .

ANM inleder beredningen av branschvisa färdplaner för att tillgången på arbetskraft ska kunna säkerställas överallt i Finland 

8.11.2021 9.16
ANM
Två kvinnor och en man i ABB: s arbetshallar i ett varulager med maskinbyggnadselement.
Arbets- och näringsministeriet inleder ett projekt vars syfte är att säkerställa tillgången på kvalificerad arbetskraft inom alla branscher i hela Finland. Branschvisa arbetsgrupper söker lösningar på kort och lång sikt för att förbättra matchningen mellan lediga jobb och arbetslösa arbetssökande. Samtidigt utreds hur man kan garantera att målen för arbetskraftsinvandring uppnås.

Ny datamodell som utvecklats i färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft beskriver orsakerna till matchningsproblemen på arbetsmarknaden

22.6.2022 8.29
ANM
Två kokare jobbar i köket.
Färdplansprojektet för att säkerställa tillgången på arbetskraft har som mål att förbättra matchningen av arbetstagare och arbete. I den datamodell som utvecklats i projektet används data på ett mångsidigare sätt än tidigare. Det gör att olika branschers särdrag kan beaktas bättre och att lägesbilden av de lediga jobbens karaktär, arbetskraftsreserver och yrkesspecifika skillnader blir mer exakt. 

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna