Innehåll med tagg koulutus .

Yrkesbarometern: Antalet yrken som lider av brist på arbetskraft har stigit till den nivå som föregick coronaviruset

5.4.2022 8.00
ANM
Den yrkesbarometern:  1/2022: Top5 yrkes i Finland.
Yrkena inom social- och hälsovården ligger fortfarande i topp på listan. Bland dem som lider av brist på arbetskraft har nya yrken inom restaurang- och byggbranschen dykt upp.

Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

1.9.2021 12.09
ANM
Det nya statsunderstödet uppmuntrar kommunerna att anställa fler sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. Incitamentsmodellen stärker således Navigatorernas resurser och multiprofessionalitet, som regeringen drog upp riktlinjer för vid budgetmanglingen hösten 2020. Målet är att unga på ett ställe bättre än tidigare ska få stöd för såväl välbefinnande, utbildning som sysselsättning.

Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

22.6.2021 11.33
ANM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Arbets- och näringsministeriets integrationsordlista förenhetligar användningen av termer som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering. Den nya ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. Till exempel i fråga om de finska termerna ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration i stället för integration.  

Arbets- och näringsministeriet har beviljat finansiering för pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna för 2021–2022

24.3.2021 15.03
ANM
En människa talar med andra människor i TE-centralen infodesk.
Arbets- och näringsministeriets pilotprojekt inom arbets- och näringstjänsterna som inleds våren 2021 är en del av Sanna Marins regerings program för arbetsförmåga. I programmet förbättras förutsättningarna för att få arbete, komma in i arbetslivet och samordningen av tjänster för partiellt arbetsföra och personer med funktionsnedsättning.

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

29.6.2022 10.42
ANM UKM
Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Ökad mångfald viktig även inom den offentliga förvaltningen – ny digital utbildning ger verktyg

11.2.2022 11.09
ANM
Bilden visar händerna på människor i olika färger.
Att ta hänsyn till mångfalden i vardagen på arbetsplatsen är allt viktigare när mångfalden i samhället ökar. En ny digital utbildning för anställda inom den offentliga förvaltningen ger information och verktyg för att kunna stärka arbetsgemenskapens mångfald och inkluderande kultur.  

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna