Innehåll med tagg kunnat .

Rapport: Fyra scenarier för den regionala utvecklingen i Finland 2040

8.12.2021 13.02
ANM
I en rapport som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet presenteras eventuella framtidsvisioner för Finlands regionutveckling med hjälp av fyra olika scenarier. Enligt scenarierna som sträcker sig till 2040 kan regionutvecklingen i Finland vara globalt sett selektiv, koncentrera på råvaror och turism, formas som ett lapptäcke eller vara balanserad.

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024
Ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för finansieringen av de tjänster som överförs till kommunerna och för statens uppgifter

2.12.2021 15.01
ANM
#ANtjänsterna2024
Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde den 2 december 2021 riktlinjer för finansieringsmodellen för reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024, som ska sporra kommunerna att utveckla och erbjuda effektiva sysselsättningstjänster. Ministerarbetsgruppen preciserade också de tidigare riktlinjerna för uppgifter på riksnivå och uppgifter som ska överföras till kommunerna.

Regeringsproposition
Individuella tjänster stöder jobbsökningen i den nordiska modellen för arbetskraftsservice

7.10.2021 13.43
ANM
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice baserar sig på individuell bedömning av servicebehovet, intensivt stöd för jobbsökning och andra tjänster och självständig jobbsökning.
I och med reformen får arbetslösa arbetssökande ett snabbare och intensivare stöd än i nuläget. Regeringen lämnade ett lagförslag om den nordiska modellen för arbetskraftsservice till riksdagen den 7 oktober 2021. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft i maj 2022.

Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

1.9.2021 12.09
ANM
Det nya statsunderstödet uppmuntrar kommunerna att anställa fler sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. Incitamentsmodellen stärker således Navigatorernas resurser och multiprofessionalitet, som regeringen drog upp riktlinjer för vid budgetmanglingen hösten 2020. Målet är att unga på ett ställe bättre än tidigare ska få stöd för såväl välbefinnande, utbildning som sysselsättning.

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024 – ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för beredningen

1.9.2021 8.45
ANM
#ANtjänsterna2024
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att gå vidare med beredningen av en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Tjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde vid sitt möte den 31 augusti 2021 principer som gäller arbetskraftsunderlaget i kommunerna, samverkan mellan kommunerna och överföringen av personal.

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

18.3.2021 14.00
ANM
Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna