Innehåll med tagg kunnat .

Regeringsproposition
Individuella tjänster stöder jobbsökningen i den nordiska modellen för arbetskraftsservice

7.10.2021 13.43
ANM
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice baserar sig på individuell bedömning av servicebehovet, intensivt stöd för jobbsökning och andra tjänster och självständig jobbsökning.
I och med reformen får arbetslösa arbetssökande ett snabbare och intensivare stöd än i nuläget. Regeringen lämnade ett lagförslag om den nordiska modellen för arbetskraftsservice till riksdagen den 7 oktober 2021. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft i maj 2022.

Navigatorerna får stöd från en incitamentsmodell för att utveckla tjänster med låg tröskel för unga

1.9.2021 12.09
ANM
Det nya statsunderstödet uppmuntrar kommunerna att anställa fler sakkunniga inom social- och hälsovårdstjänster samt utbildningstjänster vid serviceställen med låg tröskel för unga, dvs. Navigatorer. Incitamentsmodellen stärker således Navigatorernas resurser och multiprofessionalitet, som regeringen drog upp riktlinjer för vid budgetmanglingen hösten 2020. Målet är att unga på ett ställe bättre än tidigare ska få stöd för såväl välbefinnande, utbildning som sysselsättning.

Utvärdering: Kompetenscentret KEINO samlar med framgång centrala aktörer inom branschen samt kompetens

4.6.2021 10.13
ANM
Kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling KEINO är en viktig nationell aktör i främjandet av hållbar och innovativ upphandling. Kompetenscentret samlar med framgång de centrala aktörerna inom branschen och kompetensen, konstateras i den utvärdering av centret som publicerades den 4 juni 2021.

Statistiska uppgifter om kommunförsök med sysselsättning kan följas i informationsportalen

4.5.2021 17.01
ANM
#sysselsättningsförsök
Arbets- och näringsministeriet följer hur kommunförsöken med sysselsättning framskrider på många olika sätt och man vill också öppet erbjuda medborgarna, medierna och beslutsfattarna information. De första uppföljningsuppgifterna om försöken finns tillgängliga i informationsportalen på ministeriets webbplats den 4 maj.

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024 – ministerarbetsgruppen drog upp riktlinjer för beredningen

1.9.2021 8.45
ANM
#ANtjänsterna2024
Regeringen beslutade vid sin halvtidsöversyn våren 2021 att gå vidare med beredningen av en överföring av arbets- och näringstjänsterna till kommunerna. Tjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen fastställde vid sitt möte den 31 augusti 2021 principer som gäller arbetskraftsunderlaget i kommunerna, samverkan mellan kommunerna och överföringen av personal.

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

18.3.2021 14.00
ANM
Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna