Innehåll med tagg luvat .

Åtgärdsprogrammet Talent Boost godkändes i ministerarbetsgrupperna

16.6.2020 17.06
ANM UKM
Ministerarbetsgruppen för kompetens, bildning och innovationer samt ministerarbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har vid sina möten den 16 juni 2020 godkänt det tväradministrativa åtgärdsprogrammet Talent Boost. Syftet med åtgärdsprogrammet är att göra Finland till en internationellt attraktiv plats för arbete, studier, forskning och företagande.

Man vill göra det lättare för internationella studerande att stanna i Finland – regeringen föreslår lagändringar

16.12.2021 16.40
ANM
Internationella studerande arbetar vid ett laboratorium.
Finland strävar efter att locka betydligt fler internationella experter. En regeringsproposition som överlämnats till riksdagen gör det möjligt för studerande från utlandet att i fortsättningen få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Den nya lagen förbättrar också möjligheterna att söka arbete efter studierna.   

Ändringarna i utlänningslagen förebygger utnyttjande av ut-ländsk arbetskraft och förbättrar offrens ställning  Arbets- och näringsministeriet 

17.6.2021 13.38
ANM
Kuva lakikirjasta ja nuijasta
De nya bestämmelserna i utlänningslagen förebygger utnyttjande av utländsk arbetskraft och förbättrar offrens rättsliga ställning. Avsikten är att arbetsrelate-rat utnyttjande lättare ska kunna avslöjas. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna