Innehåll med tagg luvat .

Expressfilen för att påskynda invandringen av experter och tillväxtföretagare inleds

1.6.2022 9.01
ANM IM UM
Ett team med patroner på möte.
Expressfilen för experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar gör det möjligt att få uppehållstillstånd inom 14 dygn. Expressfilen inleds i början av juni. Servicelöftet är en av de många åtgärder som regeringen vidtar för att göra yrkeskunnigas invandring smidigare.

Lagändring gör det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland

13.4.2022 14.04
ANM
Internationella studerande.
Enligt den nya lagen får studerande som kommer till Finland från utlandet genast uppehållstillstånd för hela studietiden*. Det blir också lättare att söka arbete efter utexamineringen. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under studierna.

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland – arbets- och näringsministeriets anvisning informerar personer som flytt från kriget i Ukraina om sysselsättning

25.3.2022 11.29
ANM
Text Ukraina
Finland beviljar personer som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd. Personer som får tillfälligt skydd har obegränsad rätt att arbeta så snart de har fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och få övrig sysselsättningsfrämjande service, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning, som delas ut till dem som kommer över gränserna. 

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen påskyndar uppehållstillstånden för dem som kommer till Finland för att arbeta – utkastet till regeringsproposition sänds på remiss

25.1.2022 10.58
ANM
Kocken avslutar matportionen.
Regeringen strävar efter att genom en reform av 5 kap. i utlänningslagen påskynda uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn före utgången av regeringsperioden. Reformen ökar också användningen av automation och gör det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen. 

Det blir lättare för forskare att stanna i Finland genom att uppehållstillstånden görs smidigare – remissförfarande pågår

11.8.2022 15.00
ANM
Två kvinnor forskar.
Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om uppehållstillstånd för forskare har sänts på remiss. Enligt propositionen ska uppehållstillstånden förlängas för att det ska vara lättare att stanna i Finland och bedriva forskning. Samtidigt förbättras också ställningen för forskare som avlägger påbyggnadsexamen. 

Personer som får tillfälligt skydd kan börja arbeta genast efter att ha fått tillståndsbeslut – ANMs anvisning informerar personer som flytt från Ukraina om sysselsättning

4.4.2022 14.47
ANM
Tarjoilija kattamassa pöytää.
Personer som får tillfälligt skydd har obegränsad rätt att arbeta så snart de har fått ett beslut om tillfälligt skydd. De behöver inte längre vänta på uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och få sysselsättningsfrämjande service, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna