Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg luvat .

Resultaten av det regionala försöket med prövning av tillgången på arbetskraft blev klara

13.4.2023 10.59
ANM
Fyra NTM-områden inledde hösten 2021 ett försök med att göra tillgångsprövningen smidi-gare. Målet var att öka arbetskraftens regionala rörlighet och underlätta tillståndsprocesser-na i samband med invandring av utländsk arbetskraft genom gemensamma riktlinjer för arbetstillstånd. Försöket medförde inga stora förändringar i arbetskraftsinvandringen, men samarbetet mellan regionerna utvecklades.

Regeringens proposition till ändring av utlänningslagen ska underlätta arbetskraftsinvandring 

25.8.2022 14.02
ANM
Två ingenjörer jobbar.
Regeringen föreslår att 5 kap. i utlänningslagen ändras för att det ska bli smidigare att ansöka om och få uppehållstillstånd på grund av arbete. Reformen är en del av en större helhet som syftar till att förkorta behandlingstiden för tillståndsansökan så att behandlingen i genomsnitt tar högst en månad. I reformen ska ansökningsprocessen också automatiseras i högre grad och det blir möjligt att certifiera arbetsgivare. 

Expressfilen för att påskynda invandringen av experter och tillväxtföretagare inleds

1.6.2022 9.01
ANM IM UM
Ett team med patroner på möte.
Expressfilen för experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar gör det möjligt att få uppehållstillstånd inom 14 dygn. Expressfilen inleds i början av juni. Servicelöftet är en av de många åtgärder som regeringen vidtar för att göra yrkeskunnigas invandring smidigare.

Lagändring gör det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland

13.4.2022 14.04
ANM
Internationella studerande.
Enligt den nya lagen får studerande som kommer till Finland från utlandet genast uppehållstillstånd för hela studietiden*. Det blir också lättare att söka arbete efter utexamineringen. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under studierna.

Regeringsproposition: Ändringar föreslås i integrationslagen och mottagningslagen för att säkerställa tjänsterna för personer som flytt från Ukraina

15.9.2022 14.37
ANM
Ukrainska flyktingar som flyr.
Över 38 000 personer som har flytt undan Rysslands anfallskrig i Ukraina har sökt tillfälligt skydd i Finland. För att säkerställa att de får integrationstjänster föreslår regeringen att staten ska kunna betala ersättning till kommunerna och välfärdsområdena för ordnandet av tjänsterna. Ändringarna i mottagningslagen preciserar bestämmelserna om när mottagningstjänsterna upphör i situationer där en person som beviljats tillfälligt skydd får en hemkommun.

Ny rådgivningstjänst som riktar sig till arbetsgivare underlättar internationell rekrytering

31.8.2022 12.40
ANM
Det internationella teamet diskuterar.
Rådgivningstjänsten Work in Finland, som riktar sig till arbetsgivare, hjälper arbetsgivare i internationella rekryteringar. Den avgiftsfria tjänsten, som startade i augusti, erbjuder enligt principen om en lucka för alla ärenden råd i frågor som gäller rekrytering av internationella experter, löne- och tillståndsprocesser samt etablering i Finland. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna