Innehåll med tagg maahanmuutto .

Regeringens färdplan innehåller åtgärder som ska öka  utbildnings- och arbetsbaserad invandring

9.9.2021 16.03
ANM UKM
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.
Finland behöver fler utländska arbetstagare och studerande för att företagen ska få tillräckligt med yrkeskunnig personal och att Finlands livskraft och offentliga ekonomi ska stärkas. Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring är en långsiktig handlingsplan som gör det möjligt att uppnå målen för invandring av experter, företagare, forskare och studerande.

Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

22.6.2021 11.33
ANM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Arbets- och näringsministeriets integrationsordlista förenhetligar användningen av termer som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering. Den nya ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. Till exempel i fråga om de finska termerna ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration i stället för integration.  

Integrationsredogörelse lägger fram ett omfattande program för effektivare integration

17.6.2021 14.05
ANM
Framgångsrik integration blir allt viktigare i takt med att befolkningen i arbetsför ålder åldras och antalet invånare med invandrarbakgrund ökar i Finland. Statsrådets integrationsredogörelse presenterar ett omfattande program som gör det möjligt att stödja integrationen på ett effektivare sätt.

Ny broschyr och rådgivningstjänst ska förebygga utnyttjande av säsongsarbetare och andra som kommer till Finland för att arbeta

15.6.2021 14.20
ANM
Kuva mansikkakorista poimijan käsissä.
Arbets- och näringsministeriet publicerar en broschyr för personer som kommer till Finland för att arbeta med information om arbetstagares rättigheter och om hjälpande instanser. Ministeriet öppnar också en flerspråkig rådgivningstjänst för utländska säsongsarbetare.

ANM finansierar E2:s forskningsprojekt som utreder hur fler internationella experter ska fås till Finland

3.11.2021 13.14
ANM
Nainen ja mies pitävät palaveria, pöydällä avonainen läppäri.
Arbets- och näringsministeriet deltar i forskningsprojektet E2 där man utreder hur Finlands dragningskraft bland internationella experter och finländska återflyttare kan stärkas. Inom projektet hörs utlandsfinländare, utlänningar bosatta i Finland och internationella digitala nomader. 

Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats – ordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

12.10.2021 14.42
ANM
Den svenska översättningen av integrationsordlistan har publicerats. Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begreppen som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna