Innehåll med tagg maahanmuutto .

Det föreslås ändringar i integrationslagen för att tjänsterna för personer som flytt Ukraina ska kunna tryggas

1.7.2022 11.50
ANM
Regeringen bereder ändringar i lagen om främjande av integration för att kommunerna och välfärdsområdena ska kunna få ersättning för kostnader enligt integrationslagen för ordnande av tjänster för de personer som får tillfälligt skydd och som har beviljats hemkommun.

Expressfilen för att påskynda invandringen av experter och tillväxtföretagare inleds

1.6.2022 9.01
ANM IM UM
Ett team med patroner på möte.
Expressfilen för experter och tillväxtföretagare samt deras familjemedlemmar gör det möjligt att få uppehållstillstånd inom 14 dygn. Expressfilen inleds i början av juni. Servicelöftet är en av de många åtgärder som regeringen vidtar för att göra yrkeskunnigas invandring smidigare.

Lagändring gör det lättare för internationella studerande att komma till och stanna i Finland

13.4.2022 14.04
ANM
Internationella studerande.
Enligt den nya lagen får studerande som kommer till Finland från utlandet genast uppehållstillstånd för hela studietiden*. Det blir också lättare att söka arbete efter utexamineringen. Den studerande ska dock kunna svara för sin försörjning under studierna.

Personer som får tillfälligt skydd har rätt att arbeta i Finland – arbets- och näringsministeriets anvisning informerar personer som flytt från kriget i Ukraina om sysselsättning

25.3.2022 11.29
ANM
Text Ukraina
Finland beviljar personer som flytt från kriget i Ukraina tillfälligt skydd. Personer som får tillfälligt skydd har obegränsad rätt att arbeta så snart de har fått uppehållstillstånd och uppehållstillståndskort. De kan också anmäla sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyråerna och få övrig sysselsättningsfrämjande service, informerar arbets- och näringsministeriets anvisning, som delas ut till dem som kommer över gränserna. 

Webbplatsen Talent Boost samlar ihop aktuell information om främjandet av invandringen av experter

29.6.2022 10.42
ANM UKM
Finland behöver invandring av experter för att stärka företagens tillväxtförutsättningar och trygga samhällets funktion och välfärd. Aktuell information om åtgärdsprogrammet Talent Boost, som främjar utbildnings- och arbetsrelaterad invandring, finns i fortsättningen på den nya webbplatsen. Syftet med webbplatsen är att berätta om det praktiska arbetet inom nätverket Talent Boost och att betjäna alla som arbetar i nätverket och andra som är intresserade av programmet Talent Boost.

Ny datamodell som utvecklats i färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft beskriver orsakerna till matchningsproblemen på arbetsmarknaden

22.6.2022 8.29
ANM
Två kokare jobbar i köket.
Färdplansprojektet för att säkerställa tillgången på arbetskraft har som mål att förbättra matchningen av arbetstagare och arbete. I den datamodell som utvecklats i projektet används data på ett mångsidigare sätt än tidigare. Det gör att olika branschers särdrag kan beaktas bättre och att lägesbilden av de lediga jobbens karaktär, arbetskraftsreserver och yrkesspecifika skillnader blir mer exakt. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna