Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg maahanmuutto .

Ändringar i reformen av integrationstjänsterna 2025 – regeringens proposition på remiss

19.9.2023 16.11
ANM
Regeringen har som mål att stärka de offentliga finanserna, öka invandrarnas eget ansvar för sin integration och förbättra invandrarmödrarnas ställning. Regeringens förslag till ändringar av integrationslagen som träder i kraft 2025 är på remiss fram till den 23 oktober 2023.

Utnyttjande på arbetsmarknaden måste avskaffas – åtgärdsprogram bereds

13.9.2023 9.01
ANM
För att arbetsmarknaden och den internationella rekryteringen ska kunna stärkas krävs det att man effektivt och föregripande ingriper i missbruk på arbetsmarknaden. För att nå målen i regeringsprogrammet bereds ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa utnyttjande före utgången av 2023.

Uppehållstillstånd på grund av arbete förbinds starkare med arbete – beredningen inleds

8.9.2023 13.15
ANM
Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av lagändringar för att skapa klarhet i arbetslöshetens effekter under giltighetstiden för ett uppehållstillstånd på grund av arbete. Personer som har uppehållstillstånd på grund av arbete ska i fortsättningen lämna Finland om anställningsförhållandet upphör och ett nytt anställningsförhållande inte har ingåtts inom tre månader.

Beredningen inleds: en inkomstgräns fastställs för uppehållstillstånd för arbetstagare

5.9.2023 9.03
ANM
Arbets- och näringsministeriet har inlett beredningen av lagändringar som gäller inkomstgränserna för uppehållstillstånd på grund av arbete. Samtidigt utreds lämpliga nivåer och konsekvenser av inkomstgränserna.

Välkommen till Finland, internationella experter och företagare

24.8.2023 8.30
ANM
Työministeri Satonen
Finland behöver internationell arbetskraft för att svara på efterfrågan på arbetsmarknaden och bristen på kompetent arbetskraft. För att internationella experter ska komma till Finland och arbeta måste Finland ha dragnings- och hållkraft ur både arbetstagarnas och arbetsgivarnas synvinkel.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Innehåll med tagg maahanmuutto .