Innehåll med tagg maahanmuutto .

De föreslagna ändringarna i utlänningslagen påskyndar uppehållstillstånden för dem som kommer till Finland för att arbeta – utkastet till regeringsproposition sänds på remiss

25.1.2022 10.58
ANM
Kocken avslutar matportionen.
Regeringen strävar efter att genom en reform av 5 kap. i utlänningslagen påskynda uppehållstillståndsprocesserna så att handläggningstiden för uppehållstillstånd på grund av arbete förkortas till i genomsnitt 30 dygn före utgången av regeringsperioden. Reformen ökar också användningen av automation och gör det möjligt att certifiera arbetsgivare, vilket underlättar ansökningsprocessen. 

Regeringens färdplan innehåller åtgärder som ska öka  utbildnings- och arbetsbaserad invandring

9.9.2021 16.03
ANM UKM
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.
Finland behöver fler utländska arbetstagare och studerande för att företagen ska få tillräckligt med yrkeskunnig personal och att Finlands livskraft och offentliga ekonomi ska stärkas. Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring är en långsiktig handlingsplan som gör det möjligt att uppnå målen för invandring av experter, företagare, forskare och studerande.

Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

22.6.2021 11.33
ANM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Arbets- och näringsministeriets integrationsordlista förenhetligar användningen av termer som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering. Den nya ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. Till exempel i fråga om de finska termerna ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration i stället för integration.  

Integrationsredogörelse lägger fram ett omfattande program för effektivare integration

17.6.2021 14.05
ANM
Framgångsrik integration blir allt viktigare i takt med att befolkningen i arbetsför ålder åldras och antalet invånare med invandrarbakgrund ökar i Finland. Statsrådets integrationsredogörelse presenterar ett omfattande program som gör det möjligt att stödja integrationen på ett effektivare sätt.

Migrationsinstitutets utredning stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft genom att lyfta fram utvecklingsbehov i myndighetsarbetet

11.1.2022 11.21
ANM
Mannen skriver under kontraktet.
Utnyttjandet av utländsk arbetskraft förutspås öka i Finland när arbetskraftsinvandringen ökar. För att problem ska kunna förebyggas krävs det mer information om fenomen i anslutning till utnyttjande och mer omfattande satsningar på myndigheternas resurser och samarbete än för närvarande. 

Man vill göra det lättare för internationella studerande att stanna i Finland – regeringen föreslår lagändringar

16.12.2021 16.40
ANM
Internationella studerande arbetar vid ett laboratorium.
Finland strävar efter att locka betydligt fler internationella experter. En regeringsproposition som överlämnats till riksdagen gör det möjligt för studerande från utlandet att i fortsättningen få uppehållstillstånd för hela sin studietid. Den nya lagen förbättrar också möjligheterna att söka arbete efter studierna.   

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna