Innehåll med tagg malminetsintä .

Staten påtar sig en aktiv roll i gruv- och ackumulatorbranschen

18.5.2018 11.04
ANM
Finanspolitiska ministerutskottet tillstyrker förslaget att staten koncentrerar sina investeringar i gruvbranschen till ett nytt ägar- och utvecklingsbolag. Det nya bolaget bildas av Terrafame Group Ab som byter namn till Suomen Malmijalostus Oy. Till följd av arrangemanget styrs och utvecklas innehavet på lång sikt som en strategisk helhet. Det befintliga kunnandet om branschen kan samlas på ett ställe.

Branschrapport: Intresse för malmletning förebådar tillväxt för hela gruvbranschen

31.10.2017 14.35
ANM
Investeringarna i malmletning har ökat under 2016. Gruvornas sammanlagda investeringar uppgick under 2016 till cirka 240 miljoner euro, vilket är en klar ökning från året innan.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna