Innehåll med tagg organisaatiot .

Arbets- och näringsministeriet gav en motiverad slutsats om MKB-beskrivningen för kärnkraftverket i Lovisa

14.1.2022 13.44
ANM
Kuvassa Loviisan ydinvoimala
Den 14 januari 2022 gav arbets- och näringsministeriet en motiverad slutsats om miljökonsekvensbeskrivningen för Fortum Power and Heat Oy:s kärnkraftverk i Lovisa. I sin slutsats ger kontaktmyndigheten sin syn på projektets betydande miljökonsekvenser. Slutsatsen grundar sig på konsekvensbeskrivningen, på utlåtanden och åsikter och på ministeriets egen granskning.

Finland klarar sig bra i jämförelsen av genomförandet av EU:s inre marknad

10.1.2022 12.09
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Resultattavlan för 2020 som mäter genomförandet av EU:s inre marknad har publicerats. Med inre marknaden avses den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital inom EU. Till den nyaste resultattavlan har fogats tre nya aktuella teman som påverkar den inre marknaden: små och medelstora företags verksamhetsmiljö, en grön omställning inom industrin samt marknadskontroll.

Ny direktion för Business Finland

30.12.2021 14.11
ANM
Statsrådet utnämnde den 30 december 2021 direktionen för Innovationsfinansieringsverket Business Finland för mandattiden 1.1.2022– 31.12.2023. Styrelseproffset Päivi Marttila inleder som ordförande för direktionen och understatssekreterare Petri Peltonen från arbets- och näringsministeriet fortsätter som vice ordförande.

Posiva är först i världen med att ansöka om drifttillstånd för en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle

30.12.2021 9.08
ANM
Posivan loppusijoitusluolan käytävää Olkiluodossa
Kuva: Posiva 0y
Posiva Oy lämnade statsrådet den 30 december 2021 en ansökan om drifttillstånd enligt kärnenergilagen för den inkapslings- och slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle som håller på att byggas på Olkiluoto i Euraåminne. Företaget söker drifttillstånd från mars 2024 till utgången av 2070.

Migrationsinstitutets utredning stöder förebyggandet av utnyttjande av utländsk arbetskraft genom att lyfta fram utvecklingsbehov i myndighetsarbetet

11.1.2022 11.21
ANM
Mannen skriver under kontraktet.
Utnyttjandet av utländsk arbetskraft förutspås öka i Finland när arbetskraftsinvandringen ökar. För att problem ska kunna förebyggas krävs det mer information om fenomen i anslutning till utnyttjande och mer omfattande satsningar på myndigheternas resurser och samarbete än för närvarande. 

Delegation stärker det omfattande samarbete som behövs för att förebygga utnyttjande av utländsk arbetskraft

3.1.2022 12.29
ANM
På symbolbilden, händerna på människor i olika färg.
Finlands mål är att öka arbetskraftsinvandringen och bekämpa utnyttjande av utländsk arbetskraft. Det utnyttjande av utländska arbetstagare som har framkommit under de senaste åren har framhävt behovet av samarbete mellan olika aktörer. Den delegation som tillsatts av ANM stöder bekämpningen av utnyttjandet av utländsk arbetskraft och företagare.

Visa mer...

Kolumner

Innehåll med tagg organisaatiot .

Covid-19-pandemin förnyar arbetsmarknaden effektivast

Elina Pylkkänen
ANM
Kolumn 21.12.2021 8.25

En gemensam resa mot framtidens arbets- och näringstjänster

Marja-Riitta Pihlman
ANM
Kolumn 22.11.2021 14.02

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna