Innehåll med tagg organisaatiot .

Fennovoima återkallade ansökan om tillstånd att uppföra kärnkraftverket i Pyhäjoki

24.5.2022 9.59
ANM
Fennovoiman laitosalue Pyhäjoella ilmakuvana
Fennovoima Ab inlämnade den 24 maj 2022 en anmälan till arbets- och näringsministeriet genom vilket bolaget återtar sin ansökan om att få uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1. Bolaget meddelade den 2 maj 2022 att det avslutat det avtal om anläggningsleverans som ingåtts med det ryska RAOS Project.

I april fanns det 238 800 arbetslösa arbetssökande

24.5.2022 8.04
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av april. Totalt 238 800, en minskning på 79 600 för ett år sedan.
Antalet arbetslösa arbetssökande minskade med 79 600 personer. I april anmäldes 111 200 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 240 700 lediga jobb, vilket är 87 800 fler än för ett år sedan.

Ryssland avbröt leveranserna av naturgas till Finland – läget är under kontroll

20.5.2022 16.09
ANM
kaasuputket
Den 20 maj 2022 fick Energibolaget Gasum Oy ett meddelande av Gazprom Export om att de leveranser av naturgas till Finland som sker i enlighet med Gasums upphandlingskontrakt kommer att avbrytas den 21 maj 2022 kl. 7.00. Motiveringen till avbrytandet av leveransen är att Finland inte har gått med på att betala för naturgasen i rubel. 

Reformen av de digitala arbets- och näringstjänsterna framskrider – tjänsterna finns nu på Jobbmarknaden

19.5.2022 14.10
ANM
Den nya digitala serviceplattformen för arbetssökande och arbetsgivare, Jobbmarknad, har tagits i bruk. En ny funktion är möjligheten att utarbeta och publicera en jobbsökningsprofil. Profilen hjälper arbete och arbetstagare att hitta varandra bättre än tidigare. I sin helhet är arbets- och näringsförvaltningens reformerade informationssystemtjänster i bruk före utgången av år 2023.

Broschyren Arbeta i Finland på 24 språk och en flerspråkig rådgivningstjänst ska motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft

16.5.2022 14.17
ANM
Jordgubbplockarens händer och en hel jordgubbslåda.
Broschyren Arbeta i Finland ges ut av arbets- och näringsministeriet och informerar arbetstagare om deras rättigheter på 24 språk. I broschyren finns också information om vart man kan vända sig om man misstänker utnyttjande. En flerspråkig rådgivningstjänst riktad till säsongsarbetare ska också motverka utnyttjande av utländsk arbetskraft. 

Utredningen om EU:s bestämmelser om den digitala sektorn lyfter fram affärsmöjligheter för finländska aktörer

9.5.2022 12.30
ANM
EU-liput
Europeiska kommissionen har under de senaste två åren tagit flera lagstiftningsinitiativ som gäller den digitala sektorn. Även om förslagen till förordning fortfarande håller på att beredas vore det bra om finländska företag att redan nu förstod vilka möjligheter till affärsverksamhet inom dataekonomi författningsramen skapar. Genom en utredning som arbets- och näringsministeriet beställt av forskningsföretaget Witmill kartlades vilka möjligheter de nya bestämmelserna om den digitala sektorn skapar för affärsverksamheten.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna