Innehåll med tagg osallisuus .

Ny policyrekommendation granskar hur barn med utländsk bakgrund mår – viktigt att motarbeta fattigdom och diskriminering

30.8.2022 12.34
ANM
Invandrarbarn med olika etniska bakgrund i skolan.
När det gäller hälsan och välbefinnandet hos barn och unga med utländsk bakgrund förekommer det ofta särskilda utmaningar. Det är viktigt att minska barnfamiljernas fattigdom, stödja föräldrarnas integration och föräldraskap, att motverka rasism och särbehandling också med tanke på barnens välbefinnande, påminner en ny policyrekommendation av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integrationsfrämjande. 

Kommissionen godkände Finlands regional- och strukturpolitiska program för 2021–2027

12.5.2022 11.06
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Europeiska kommissionen har godkänt EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 samt Finlands partnerskapsöverenskommelse bland de första i hela EU. Programmet främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd. I partnerskapsöverenskommelsen beskrivs de olika fondernas strategiska inriktning och inbördes samordning.

Programmet Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027 främjar regionernas livskraft, sysselsättning och välfärd

21.10.2021 14.05
ANM
Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Medfinansieras av Europeiska unionen.
Statsrådet godkände den 21 oktober 2021 Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027 Program inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik och beslutade att det ska lämnas till Europeiska kommissionen. Programmet stöder närings-, energi-, klimat-, innovations-, utbildnings- och sysselsättningspolitiken samt arbetet mot utslagning och fattigdom.

Policy brief fördjupar sig i invandrarnas politiska deltagande - utvidgad rösträtt skulle kunna stödja integrationen  

18.11.2022 14.18
ANM
Illustrationsbild.
Antalet invandrare i Finland ökar ständigt. Valdeltagandet och deltagandet i politiken är dock klart mindre bland dem än bland de infödda finländarna. En ny policy brief av arbets- och näringsministeriets kompetenscentrum för integration av invandrare presenterar metoder för att stärka den politiska delaktigheten bland befolkningen med utländsk bakgrund. 

Finland bör ta efter Samhall i Sverige: En aktör på övergångsarbetsmarknaden skulle främja sysselsättningen av partiellt arbetsföra genom att erbjuda både arbete och stöd

9.2.2021 11.45
ANM
Kuvassa on työministeri Tuula Haatainen.
Tullens generaldirektör Hannu Mäkinen har på begäran av arbetsminister Tuula Haatainen utarbetat ett förslag för att komma till rätta med den sämre sysselsättningen bland partiellt arbetsföra. Mäkinen föreslår som lösning ett bolag som liknar det svenska bolaget Samhall men som lämpar sig för Finlands behov.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna