Innehåll med tagg perhe-elämä .

Undersökning: Finland är ett tryggt land att arbeta i – samordningen mellan familj och arbete behöver dock vidareutvecklas

10.8.2017 9.25
ANM
Arbetsgivare och arbetstagare är nästan eniga om att det är tryggt att arbeta på finländska arbetsplatser. Däremot anser så många som en tredjedel av personerna i arbetsför ålder att det förekommer problem med samordningen mellan arbetet och det övriga livet. Uppgifterna framgår av en utredning som ANM:s projekt Arbetsliv 2020, Förbundet för Finländskt Arbete, Tekes och Arbetshälsoinstitutet låtit utföra.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna