Innehåll med tagg pk-yritykset .

SMF-företagsbarometern: SMF-företagen har fortfarande positiva konjunkturförväntningar, också förväntningarna på utvecklingen av personalstorleken har förbättrats

14.2.2022 9.02
ANM
SMF-företagens förväntningar om konjunkturen de kommande 12 månader %.
De små och medelstora företagen (SMF-företag) inledde året i en exceptionell situation i och med att pandemin började ta fart på nytt. Situationen återspeglas i SMF-företagens förväntningar på den närmaste tidens konjunkturutveckling, och förväntningarna har gått ner, men de är fortfarande positiva. Största delen av de SMF-företag som svarade ansåg dessutom att konjunkturen var oförändrad jämfört med när barometern genomfördes i höstas.

Branschrapport: Bageribranschen följer med sin tid och satsar på framtiden

8.12.2021 13.00
ANM
En graphic, som visar strävan efter tillväxt hos SMF-företag inom bageri- och livsmedelsbranschen.
Den mångformiga bageribranschens omsättning ökade 2020. Konkurrensen inom branschen fortsätter att vara tuff. Utöver bageriverksamhet och gräddning i butiker har ökad import gjort konkurrensen ännu tuffare.

Branschrapport: Tillväxtfrämjande trender inom naturproduktbranschen blir starkare

8.12.2021 13.00
ANM
En bild som visar finska skog och en hand, som plockar röda bären.
Efterfrågan på naturprodukter väntas öka ute i världen. Det väntas uppstå betydande affärsverksamhet kring naturens råvaror, eftersom den ekonomiska potentialen i dem ännu inte har utnyttjats fullt ut.

SMF-företagsbarometern: Positiva konjunkturförväntningar hos små och medelstora företag inom social- och hälsovården

25.11.2021 9.02
ANM
Andel av små och medelstora företag som ser tillgången på arbetskraft som ett hinder för utveckling: 17 % inom alla branscher och 11 % inom social- och hälsovården.
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar inom den närmaste framtiden inom social- och hälsovårdstjänsterna är positiva och har ökat klart sedan 2020.

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

18.3.2021 14.00
ANM
Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

SMF-företagsbarometern berättar om coronavåren: Det syns lite ljus i tunneln men situationen är fortfarande svår

17.2.2021 9.00
ANM
Två personen arbetar tillsammans i SMT-företagen.
För cirka 40 procent av SMF-företagen är konjunkturläget svagare än vid denna tidpunkt för ett år sedan, men från hösten har SMF-företagens förväntningar ökat. Situationen är fortfarande svag inom alla huvudbranscher jämfört med året innan, även om en fjärdedel av företagen inom handeln nu anser att utsikterna är bättre.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna