Innehåll med tagg rahoitus .

Statsrådet har beviljat 33 miljoner euro för regionutveckling och åtgärder med syftet att förutse strukturomvandlingar

24.3.2022 14.17
ANM
Landskapsförbunden har i egenskap av regionutvecklingsmyndigheter beviljats 33 miljoner euro av Statsrådet för självständig utveckling av landskapen och främjande av avtalsbaserat samarbete mellan staten och landskapen. Regionerna kan också använda finansieringen för att stärka regionernas resiliens i den förändrade verksamhetsmiljön och för att vidta åtgärder i syfte att förutse strukturomvandlingar.

Ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning för företag

10.3.2022 14.10
ANM
Det ska ordnas en ny utlysning av kostnadsstöd och ersättning för stängning. Stödet söks hos Statskontoret. Statsrådet föreslår att ändringarna stadfästs vid föredragningen för republikens president den 11 mars 2022. Ändringarna träder i kraft den 15 mars 2022.

Finland och Sverige framförde sin oro till kommissionen över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna för kärnkraft i taxonomin

1.2.2022 14.57
ANM
Loviisan ydinvoimala veden takaa kuvattuna
Foto: Fortum
Finland och Sverige har sänt ett brev till Mairead McGuinness, den medlem i Europeiska kommissionen som ansvarar för finansiella tjänster, finansiell stabilitet och kapitalmarknadsunionen, i vilket de uttrycker sin oro över de föreslagna tekniska bedömningskriterierna i utkastet till den delegerade akt som kompletterar taxonomiförordningen. Kommissionskollegiet förväntas publicera den slutliga delegerade akten denna vecka.

Finlands program för hållbar tillväxt
Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

20.12.2021 14.18
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 20 december 2021–4 mars 2022. Finansiering kan sökas för projekt för energiinfrastruktur, ny energiteknik, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

18.3.2021 14.00
ANM
Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

SMF-företagsbarometern berättar om coronavåren: Det syns lite ljus i tunneln men situationen är fortfarande svår

17.2.2021 9.00
ANM
Två personen arbetar tillsammans i SMT-företagen.
För cirka 40 procent av SMF-företagen är konjunkturläget svagare än vid denna tidpunkt för ett år sedan, men från hösten har SMF-företagens förväntningar ökat. Situationen är fortfarande svag inom alla huvudbranscher jämfört med året innan, även om en fjärdedel av företagen inom handeln nu anser att utsikterna är bättre.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna