Innehåll med tagg rahoitus .

Finlands program för hållbar tillväxt
Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

20.12.2021 14.18
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 20 december 2021–4 mars 2022. Finansiering kan sökas för projekt för energiinfrastruktur, ny energiteknik, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Regeringen beviljar Jämsä och Utsjoki finansiering på grund av strukturomvandlingarna

16.12.2021 16.44
ANM
Regeringen har den 16 december 2021 beviljat 4 miljoner euro för den plötsliga strukturomvandlingen i Jämsä, och 300 000 euro för strukturomvandlingen i Utsjoki. Syftet med finansieringen är att stödja den hållbara tillväxten och livskraften i regionerna.

Ministrarna Lintilä och Saarikko diskuterar EU:s kriterier för hållbar finansiering med kommissionär McGuinness

10.11.2021 14.38
ANM FM JSM SRK
EU-lippuja saloissa
Kommissionär Mairead McGuinness besöker Finland den 10–12 november på inbjudan av näringsminister Mika Lintilä och finansminister Annika Saarikko. Ministrarna och kommissionären ska diskutera EU:s taxonomi, det vill säga klassificeringssystemet för hållbar finansiering, och framför allt energi- och skogsfrågorna. Kommissionären ska också träffa statsminister Sanna Marin och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Lintilä deltar i en gemensam skrivelse av EU-ländernas ministrar: Europa behöver kärnkraft

11.10.2021 10.16
ANM
Ministrarna från tio EU-länder skriver i en gemensam skrivelse som publicerades i flera europeiska tidningar den 11 oktober 2021 att kärnkraften är en del av lösningen för att minska utsläppen och stärka självförsörjningsgraden i fråga om energi i Europa. Ministrarna anser att kärnkraften ska tas med i den taxonomi för hållbar finansiering som EU-kommissionen bereder.

Stöd för att hantera akuta strukturomvandlingar och utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering

18.3.2021 14.00
ANM
Statsrådet beviljade den 18 mars 600 000 euro för hantering av plötsliga strukturomvandlingar i Nådendal och 1,1 miljoner euro i Kemi-Torneåregionen. Samtidigt beviljades regionen i Lahtis resten av den tilläggsfinansiering på 1,065 miljoner euro som redan tidigare föreslagits för regionen. Södra och Västra Finland fick dessutom finansiering för att utveckla små och medelstora företags beredskap för internationalisering.

SMF-företagsbarometern berättar om coronavåren: Det syns lite ljus i tunneln men situationen är fortfarande svår

17.2.2021 9.00
ANM
Två personen arbetar tillsammans i SMT-företagen.
För cirka 40 procent av SMF-företagen är konjunkturläget svagare än vid denna tidpunkt för ett år sedan, men från hösten har SMF-företagens förväntningar ökat. Situationen är fortfarande svag inom alla huvudbranscher jämfört med året innan, även om en fjärdedel av företagen inom handeln nu anser att utsikterna är bättre.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna