Innehåll med tagg sisämarkkinat .

Teman för konkurrensministrarnas möte är utveckling av den inre marknaden och finansie-ring av innovationer

18.7.2022 14.23
ANM
EU:s ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts i Prag den 19–22 juli 2022. Teman som hänför sig till den inre marknaden och industripolitiken behandlas de två första dagarna, därefter forsk-nings- och innovationsfrågor.

Ministrarna med ansvar för frågor inom konkurrenskraft behandlar storföretagens hållbarhetsrapportering i Bryssel

23.2.2022 11.35
ANM
EU-lippu
EU:s konkurrenskraftsråd sammanträder i Bryssel den 24 februari 2022 med sammansättningen Den inre marknaden och industripolitiken. Utöver företagens hållbarhetsrapportering kommer ministrarnas möte att bland annat handla om utländska stöd som snedvrider den inre marknaden och den gröna omställningens inverkan på transportsektorns framtid.

Statsrådet understöder förslaget om att ingripa i de subventioner som snedvrider konkurrensen i EU - men det behövs klara regler

17.6.2021 13.46
ANM
EU-flaggor
Bild: Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen föreslår åtgärder för att ingripa i de subventioner som länder utanför EU beviljar på grund av att de snedvrider konkurrensen på den inre marknaden. Finland understöder målet om att verksamhetsförutsättningarna för de som får stöd utanför EU och för övriga företag ska vara rättvisa. Reglerna måste vara klara och förutsägbara.

Finland ställer sig bakom EU:s gemensamma regler för onlineplattformar

4.2.2021 13.59
ANM KM
Kuvassa kädet näppäilevät kannettavaa tietokonetta ja merkkijonot symboloivat verkon välityksellä lähtevää tietoa
Europeiska kommissionen har lagt fram två förslag till en rättsakt som syftar till att göra nätmiljön säkrare och rättvisare för konsumenter och företag. Den ena av de föreslagna förordningarna gäller digitala tjänster och den andra den digitala marknaden. Finland stöder målen för förordningsförslagen och föreslår preciseringar i den fortsatta beredningen.

Marknadskontrollen reformeras och förenhetligas

31.3.2022 14.25
ANM
De omfattande lagändringarna i fråga om marknadskontrollen kommer att träda i kraft i april. Genom lagändringarna moderniseras marknadskontrollen så att den motsvarar förändringarna i företagens verksamhetsmiljö, såsom mer komplicerade leveranskedjor och näthandel. Genom reformen uppdateras marknadskontrollen så att den motsvarar EU:s marknadskontrollförordning. 

Finland understöder starkare roll för EU i det internationella standardiseringsarbetet

17.3.2022 14.14
ANM
I början av februari antog Europeiska kommissionen en ny standardiseringsstrategi för EU och lade samtidigt fram ett förslag till ändring av EU:s standardiseringsförordning. I dag den 17 mars lämnade statsrådet information till riksdagen om både strategin och ändringen av standardiseringsförordningen och om Finlands ståndpunkt om dem.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna