Innehåll med tagg strategiat .

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

24.11.2021 11.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

HIISI-projektet: Ytterligare åtgärder behövs inom alla utsläppssektorer för att uppnå målet 2035

16.2.2021 15.00
ANM
kuva metsästä
Inom alla utsläppssektorer behövs ytterligare åtgärder för att Finland senast 2035 ska kunna uppnå det mål om klimatneutralitet som regeringen uppställt. Detta konstateras i de preliminära resultaten av HIISI-projektet, som presenterades vid ett möte för intressentgrupper i ett projekt som samordnas av VTT den 16 februari 2021.

Individuella tjänster och en arbetsgivarorienterad verksamhetsmodell i centrum för den nya arbets- och näringstjänststrategin

16.12.2020 13.01
ANM
Arbets- och näringsministeriet och arbets- och näringsförvaltningen har tillsammans berett en arbets- och näringstjänststrategi för förändringsskedet. I strategin fastställs prioriteringarna för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna under de närmaste åren. Fokus i den strategi som publicerades 16.12.2020 ligger på säkerställandet av individuell service och en arbetsgivarorienterad rekryteringstjänst. I strategin betonas dessutom strategiskt partnerskap och digitalisering.

Minister Haatainen: Målen för försörjningsberedskapsverksamheten uppdateras utifrån erfarenheterna från coronakrisen

19.11.2020 12.23
ANM
Työministeri Tuula Haataisen kuva
Työministeri Tuula Haatainen
Försörjningsberedskapsrådets analys av coronakrisens konsekvenser för försörjningsberedskapen och utvecklingsmål har blivit klar. Enligt rapporten ska målen för försörjningsberedskapen uppdateras, försörjningsberedskapscentralens roll förtydligas och samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn utvecklas.

Analys av könskonsekvenserna av den kommande klimat- och energistrategin har blivit klar

16.9.2021 14.54
ANM
Kuvassa energia-alalla työskentelevä nainen aurinkopaneelien keskellä
En analys av könskonsekvenserna i anslutning till Finlands klimat- och energistrategi, som färdigställs i slutet av året, har gjorts i enlighet med regeringens jämställdhetsprogram. I analysen granskas de föreslagna politikåtgärderna med tanke på deras konsekvenser för människor och jämställdheten.

Offentligt hörande om Finlands långsiktiga strategi med inriktning mot klimatneutralitet

4.3.2020 10.16
ANM
Finland överlämnar i april Den långsiktiga strategin till Europeiska kommissionen. I strategin presenteras scenarier och konsekvensanalyser av det nationella mål för klimatneutralitet som uppställts för 2035 samt om utvecklingen av utsläppen och upptagen av växthusgaser fram till 2050.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna