Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg suunnitelmat .

Utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall och miljökonsekvensbeskrivning på remiss

5.8.2021 12.21
ANM SHM
Kuvassa ydinjätetynnyri
Arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen publicerade den 5 augusti 2021 ett utkast till nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Samtidigt har en miljörapport om programmets miljökonsekvenser publicerats.

Minister Haatainen: Målen för försörjningsberedskapsverksamheten uppdateras utifrån erfarenheterna från coronakrisen

19.11.2020 12.23
ANM
Työministeri Tuula Haataisen kuva
Työministeri Tuula Haatainen
Försörjningsberedskapsrådets analys av coronakrisens konsekvenser för försörjningsberedskapen och utvecklingsmål har blivit klar. Enligt rapporten ska målen för försörjningsberedskapen uppdateras, försörjningsberedskapscentralens roll förtydligas och samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn utvecklas.

Sektorernas färdplaner avslöjar möjligheterna till betydande utsläppsminskningar – genomförande kräver en gemensam insats av staten och företagen

9.6.2020 9.15
ANM
Inom fyra energiintensiv sektorer inom industrin och nio andra sektorer har man berett färdplaner som syftar till betydande minskningar av växthusgasutsläppen fram till 2035. Det arbete som inleddes hösten 2019 framskred snabbt och sektorerna kunde presentera sina resultat vid arbets- och näringsministeriets webbinarium den 9 juni 2020.

Biogasprogrammet framskrider - planen har uppdaterats

21.9.2020 12.29
ANM
Programmet för produktion och användning av biogas framskrider. Arbetsgruppen som har berett det nationella biogasprogrammet överlämnade sin slutrapport till näringsminister Mika Lintilä i januari. Rapporten innefattar en genomförandeplan med vidtagna och planerade åtgärder, som nu har uppdaterats.

Sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle ett svar på regeringens mål för 2035

23.9.2019 12.07
ANM
Industrins branschorganisationer är snabba med att svara på regeringens ambitiösa mål om ett klimatneutralt Finland 2035. Den åtgärd i regeringsprogrammet som innebär att olika branscher ska utarbeta sektorspecifika färdplaner för ett koldioxidsnålt samhälle har redan börjat genomföras.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna