Innehåll med tagg talous .

Den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitik har genomförts – en arbetsgrupp ska diskutera mål för att jämna ut regionala skillnader

30.9.2021 15.02
ANM
Den 30 september 2021 fastställde statsrådets finanspolitiska ministerutskott riktlinjerna för den regionala fördelningen av finansieringen inom ramen för EU:s regional- och strukturpolitiska program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027. Under den kommande programperioden fördelas finansieringen något jämnare mellan de olika landskapen än tidigare.

Utredare: Vi bör trygga finansieringen, personalens kompetens och den internationella konkurrenskraften för företagen inom luftfartsbranschen

22.3.2021 15.53
ANM
De reserestriktioner som införts för att förhindra spridningen av coronapandemin har försatt flygindustrin i en svår situation. Kari Savolainen har haft till uppgift att utreda metoder som kan säkerställa en hållbar tillväxt inom branschen. Savolainen rekommenderar att man först och främst tryggar företagens finansiering och personalens kompetens. På längre sikt bör branschen bland annat satsa på kostnadseffektivitet, hållbarhet och tjänsternas kvalitet. 

Stöd från React-EU-instrumentet till regioner som drabbats av coronapandemin

25.2.2021 14.02
ANM
Statsrådet godkände den 25 februari innehållet i React-EU-finansieringen som en del av det pågående strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb. Beviljandet av återhämtningsmedel för regionerna inleds våren 2021. Med finansieringen stöds i synnerhet små och medelstora företag med tanke på digitaliseringen och grön ekonomi.

Över 100 miljoner euro till regionerna för coronaåterhämtning

22.10.2020 13.48
ANM
Regionernas återhämtning från coronaepidemin stöds med över 100 miljoner euro. Finansieringen kommer från Finlands strukturfondsprogram samt från anslagen för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och för stödjande av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.

Näringsminister Lintilä besöker USA med energi och bioekonomi som tema 

15.11.2021 9.08
ANM
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä besöker USA för första gången 15–16 november efter coronapandemin. Besöksprogrammet innehåller diskussioner om energi, bioekonomi och digitalisering med representanter för USA:s förvaltning och delstaterna på hög nivå. Ministern kommer också att träffa finländska företag som är verksamma i USA och deltar i en konferens om bioekonomi.

Nordiska ministerrådets regionministrar: Multilokalitet skapar ny livskraft i regionerna

16.9.2021 18.09
ANM
Nordiska ministerrådets regionministrar diskuterade multilokalitet och grön återhämtning under ett hybridmöte i Helsingfors den 16 september 2021. Ministrarna beslutade inleda ett forskningsprojekt för att utreda de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av multilokalitet i olika regioner.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna