Innehåll med tagg tuotevalvonta .

Lagförslaget om marknadskontroll för fyra produktgrupper på remiss

14.4.2022 11.47
ANM
Mittalaite
De produkter som finns på marknaden ska uppfylla de krav som ställs på dem. Syftet med marknadskontrollen är att säkerställa att produkterna inte äventyrar användarnas hälsa, säkerhet eller miljön och att produkterna fungerar på rätt sätt. Regeringens proposition med förslag till lag om genomförande av marknadskontrollförordningen i fråga om leksaker, maskiner i konsumentbruk, mätinstrument och gasanordningar sänds på remiss.

Marknadskontrollen reformeras och förenhetligas

31.3.2022 14.25
ANM
De omfattande lagändringarna i fråga om marknadskontrollen kommer att träda i kraft i april. Genom lagändringarna moderniseras marknadskontrollen så att den motsvarar förändringarna i företagens verksamhetsmiljö, såsom mer komplicerade leveranskedjor och näthandel. Genom reformen uppdateras marknadskontrollen så att den motsvarar EU:s marknadskontrollförordning. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna