Innehåll med tagg tutkimustoiminta .

Rapport: Fyra scenarier för den regionala utvecklingen i Finland 2040

8.12.2021 13.02
ANM
I en rapport som gjorts på uppdrag av arbets- och näringsministeriet presenteras eventuella framtidsvisioner för Finlands regionutveckling med hjälp av fyra olika scenarier. Enligt scenarierna som sträcker sig till 2040 kan regionutvecklingen i Finland vara globalt sett selektiv, koncentrera på råvaror och turism, formas som ett lapptäcke eller vara balanserad.

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher

7.11.2018 12.53
ANM
De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018.

AI Forum 2018: Artificiell intelligens kan stärka Europas konkurrenskraft

13.9.2018 10.41
ANM
Vid konferensen AI Forum 2018 är huvudfrågan hur artificiell intelligens (AI) kan stärka Europas konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt. Den internationella konferensen hålls den 8–9 oktober 2018 i Aalto-universitetets huvudbyggnad Dipoli i Esbo. Konferensens program och talare har nu publicerats på adressen aiforum2018.fi.

Rapport: Vart tredje verksamhetsställe hade rekryteringsproblem i fjol

31.5.2018 11.03
ANM
I fjol har 37 procent av de verksamhetsställen som sökte arbetskraft problem med att tillsätta lediga jobb. Andelen ökade med nio procentenheter jämfört med föregående år och var högre än någonsin efter det att finanskrisen bröt ut.

Minister Lintilä: Samarbetet mellan offentlig och privat sektor i nyckelposition vid reformeringen av innovationspolitiken

9.1.2019 10.01
ANM
Till följd av utvecklingen under de senaste åren har Finlands internationella konkurrenskraft försämrats. Teknologi- och innovationsfinansieringen har skurits ned kraftigt och samarbetet mellan olika aktörer har minskat. Detta framgår av den rapport, Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun turvaaminen 2020-luvulla (Tryggande av Finlands konkurrenskraft och ekonomiska tillväxt på 2020-talet), som utredningsmannen, professor Erkki Ormala, har sammanställt.

Systemet med företrädare för barn som kommit ensamma till Finland måste utvecklas

14.9.2018 12.19
ANM SHM
Det har årligen anlänt cirka 100–700 minderåriga asylsökande utan vårdnadshavare. År 2015 anlände upp till 3 000 sådana barn. En färsk utredning kartlägger hur systemet med företrädare för barn som kommit ensamma till Finland fungerar och bristerna i det.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna