Innehåll med tagg työ .

Branschrapport: Bageribranschen följer med sin tid och satsar på framtiden

8.12.2021 13.00
ANM
En graphic, som visar strävan efter tillväxt hos SMF-företag inom bageri- och livsmedelsbranschen.
Den mångformiga bageribranschens omsättning ökade 2020. Konkurrensen inom branschen fortsätter att vara tuff. Utöver bageriverksamhet och gräddning i butiker har ökad import gjort konkurrensen ännu tuffare.

Branschrapport: Tillväxtfrämjande trender inom naturproduktbranschen blir starkare

8.12.2021 13.00
ANM
En bild som visar finska skog och en hand, som plockar röda bären.
Efterfrågan på naturprodukter väntas öka ute i världen. Det väntas uppstå betydande affärsverksamhet kring naturens råvaror, eftersom den ekonomiska potentialen i dem ännu inte har utnyttjats fullt ut.

Minimilöner, lönetransparens och covid-19-pandemin på ministrarnas agenda i Bryssel

3.12.2021 13.20
ANM SHM
EU-lippu liehuu
EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor samlas till ett möte i rådet för att diskutera bekämpning av fattigdom bland förvärvsarbetande genom direktivet om minimilöner, lönetransparens och jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Plattformsekonomi och psykisk hälsa i arbetslivet på agendan när de nordiska arbetsministrarna och ILO:s generaldirektör träffas i Helsingfors

22.11.2021 13.00
ANM SHM
Nordiska flaggor
Bild: Magnus Fröderberg/Norden.org
Förändringarna i arbetslivet och de nya arbetssätten innebär både utmaningar och möjligheter för den nordiska arbetsmarknaden och arbetstagarnas välbefinnande. De nordiska arbetsministrarna diskuterar frågan vid ett möte som Finland ordnar som ordförande för Nordiska ministerrådet den 22–23 november 2021.

Vid nordisk konferens sprids god praxis för att förbättra sysselsättningen av partiellt arbetsföra

8.12.2021 13.48
ANM SHM
Att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer är temat för den virtuella nordiska konferensen torsdagen den 9 december. Vid konferensen presenteras exempel på en ny slags övergångsarbetsmarknad och på lyckade erfarenheter av att sysselsätta partiellt arbetsföra personer via sociala företag. Också god praxis i fråga om det stöd för arbetsförmågan som riktas till partiellt arbetsföra på arbetsplatserna kommer att diskuteras.

Klimatförändringen utmanar arbetsmarknaden – nyckeln till en lösning nås genom kontinuerligt lärande

30.11.2021 16.27
ANM
Hur påverkar klimatförändringen och den gröna omställningen arbetslivet och arbetsmarknaden? Vilka färdigheter behöver arbetstagarna i framtiden? Som ordförande för Nordiska ministerrådet har Finland tagit upp arbetets framtid till diskussion. Vid konferensen som ordnades i Helsingfors den 30 november 2021 behandlades temat med tanke på klimatförändringen.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna