Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg työhyvinvointi .

Arbetslivsbarometern 2021 slutrapport: stöd för välbefinnandet vanligt på arbetsplatserna, iakttagelserna av mobbning oförändrade

16.6.2022 10.57
ANM
I mars 2022 publicerades arbetslivsbarometerns preliminära uppgifter om löntagarnas arbetslivs-kvalitet hösten 2021. Den kompletterande slutrapporten innehåller information om bl.a. bedömning av arbetsprestation och lönsam lönesättning, mobbning, trakasserier och diskriminering på arbets-platser, stödjande av välbefinnandet i arbetet samt facklig organisering.

Plattformsekonomi och psykisk hälsa i arbetslivet på agendan när de nordiska arbetsministrarna och ILO:s generaldirektör träffas i Helsingfors

22.11.2021 13.00
ANM SHM
Nordiska flaggor
Bild: Magnus Fröderberg/Norden.org
Förändringarna i arbetslivet och de nya arbetssätten innebär både utmaningar och möjligheter för den nordiska arbetsmarknaden och arbetstagarnas välbefinnande. De nordiska arbetsministrarna diskuterar frågan vid ett möte som Finland ordnar som ordförande för Nordiska ministerrådet den 22–23 november 2021.

Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

4.12.2017 13.05
ANM
Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Vid nordisk konferens sprids god praxis för att förbättra sysselsättningen av partiellt arbetsföra

8.12.2021 13.48
ANM SHM
Att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer är temat för den virtuella nordiska konferensen torsdagen den 9 december. Vid konferensen presenteras exempel på en ny slags övergångsarbetsmarknad och på lyckade erfarenheter av att sysselsätta partiellt arbetsföra personer via sociala företag. Också god praxis i fråga om det stöd för arbetsförmågan som riktas till partiellt arbetsföra på arbetsplatserna kommer att diskuteras.

Arbetslivsbarometern 2020: Coronatiden inverkade positivt på arbetsförmågan hos dem som hade möjlighet till distansarbete

4.6.2021 9.01
ANM
Frånvaro från arbetet på grund av egen sjukdom under de senaste tolv månaderna åren 2001-2020.
Arbetslivsbarometern visar att coronaviruspandemin inte nämnvärt har påverkat arbetets fysiska och psykiska belastning eller upplevd arbetsförmåga på hela löntagarnivån. Det har inte heller skett några betydande förändringar i fråga om förekomsten av utbrändhet eller stress sedan 2019. Det fanns dock tydliga skillnader mellan olika grupper.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna