Innehåll med tagg työllisyys .

Regeringsproposition
Individuella tjänster stöder jobbsökningen i den nordiska modellen för arbetskraftsservice

7.10.2021 13.43
ANM
Den nordiska modellen för arbetskraftsservice baserar sig på individuell bedömning av servicebehovet, intensivt stöd för jobbsökning och andra tjänster och självständig jobbsökning.
I och med reformen får arbetslösa arbetssökande ett snabbare och intensivare stöd än i nuläget. Regeringen lämnade ett lagförslag om den nordiska modellen för arbetskraftsservice till riksdagen den 7 oktober 2021. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft i maj 2022.

Regeringens proposition
Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

30.9.2021 13.41
ANM
#rekryteringsstödförsöket
Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Regeringens färdplan innehåller åtgärder som ska öka  utbildnings- och arbetsbaserad invandring

9.9.2021 16.03
ANM UKM
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.
Finland behöver fler utländska arbetstagare och studerande för att företagen ska få tillräckligt med yrkeskunnig personal och att Finlands livskraft och offentliga ekonomi ska stärkas. Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring är en långsiktig handlingsplan som gör det möjligt att uppnå målen för invandring av experter, företagare, forskare och studerande.

4 600 företagare svarade: Företagen har nästan återvänt till situationen före pandemin men osäkerheten fortsätter att gnaga

1.9.2021 9.00
ANM
Kuvituskuva: Kaksi insinööriä kehittää tuotetta pk-yrityksessä.
Kuvaaja: Markus Sommers
De små och medelstora företagens konjunkturförväntningar har stigit kraftigt efter det exceptionella pandemiåret, vilket framgår av en SMF-företagsbarometer med nästan 4 600 företagare. 

Kompetenscentret för sociala företag inleder sin verksamhet

7.10.2021 11.28
ANM
Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag i enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin halvtidsöversyn. Finansieringsbeslutet undertecknades av arbetsminister Tuula Haatainen.

Åtgärderna för att ingripa i exploatering av utländsk arbetskraft kräver gott samarbete mellan olika myndigheter

7.10.2021 11.01
ANM
Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) har gjort en internationell jämförelse som gäller bekämpning av exploatering av utländsk arbetskraft i olika länder. Utredningen beskriver särskilt myndigheternas samarbetsmodeller i Norge, Belgien och Storbritannien.  

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna