Innehåll med tagg työnvälitystilastot .

I maj fanns det 301 200 arbetslösa arbetssökande

22.6.2021 8.03
ANM
Arbetslösa arbetssökande i slutet av maj 301 200
Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av maj sammanlagt 301 200 arbetslösa arbetssökande. Det är 131 500 färre än ett år tidigare, men 74 600 fler än för två år sedan i maj. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 17 200. Av de arbetslösa arbetssökandena var 154 500 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande

2.3.2021 8.02
ANM
I januari fanns det 332 800 arbetslösa arbetssökande.
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av januari sammanlagt 332 800 arbetslösa arbetssökande. Det är 81 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 24 500. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade.

Antalet arbetslösa arbetssökande steg kraftigt i maj

24.6.2020 8.05
ANM
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 432 700 arbetslösa arbetssökande. Det är 206 200 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet arbetslösa arbetssökande nästan fördubblades i april

27.5.2020 8.03
ANM
En visual visar hur antalet av arbetslösa arbetssökande ökade i april 2020 från senaste åren 2019.
Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av april sammanlagt 433 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 203 400 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 124 000.

I augusti fanns det 281 000 arbetslösa arbetssökande

21.9.2021 8.28
ANM
281 000 arbetslösa arbetssökande i slutet av augusti. Det var 48 700 arbetslösa mindre än en år sedan..
På ett år har antalet arbetslösa arbetssökande sjunkit med 48 700. I augusti anmäldes 90 100 nya lediga jobb. Allt som allt fanns det 155 300 lediga jobb, vilket är 56 700 fler än för ett år sedan.

I juli fanns det 322 600 arbetslösa arbetssökande

24.8.2021 8.03
ANM
Arbetslösa arbetssökande i Juli 322 600.
Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 322 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 64 900 färre än ett år tidigare, men 53 700 fler än för två år sedan i juli.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna