Innehåll med tagg työvelvollisuus .

Arbetsplikten för arbetstagare tryggar att det finns tillräckligt med arbetskraft inom hälso- och sjukvården

27.3.2020 15.26
ANM
Kuvassa hoitaja valmistelee hoitotoimenpidettä.
Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusutbrottet råder undantagsförhållanden i Finland. Statsrådet har den 25 mars 2020 utfärdat en förordning om att införa den arbetsplikt inom hälso- och sjukvården som avses i beredskapslagen.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna