Innehåll med tagg uusiutuvat energialähteet .

Lagförslag som sänker distributionsskyldigheten 2022 och 2023 på remiss

29.4.2022 8.19
ANM
Auton tankkaus, lähikuvana bensiinipistooli auton bensatankin reiässä
Arbets- och näringsministeriet begär utlåtanden om förslag till ändringar i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport (lagen om distributionsskyldighet). Syftet med propositionen är att sänka priserna på trafikbränslen genom att temporärt sänka distributionsskyldigheten för förnybara bränslen.

Ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts – Infomöte för sökande den 3 maj

6.4.2022 8.29
ANM
Rahaa ja seteleitä
Ansökan om stöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Arbets- och näringsministeriet ordnar den 3 maj 2022 ett infomöte på webben för dem som ansöker om stöd. Vid mötet informeras närmare om ansökan om stöd.

Finland och Marocko utvecklar sitt samarbete inom energisektorn - samförståndsavtalet undertecknades i Rabat

9.2.2022 17.15
ANM
Ministeri Lintilä ja Marokon ministeri Laura Benali sekä Suomen ja Marokon liput
Finland och Marocko har ingått ett samarbetsavtal inom energisektorn (MOU). Syftet med avtalet är att utveckla ländernas samarbete inom teknik och ekonomi och främja finländska företags inträde på Marockos marknad.

De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

20.1.2022 14.29
ANM
Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

2.12.2021 13.23
ANM
Kuvassa vetytankit
Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna