Innehåll med tagg uusiutuvat energialähteet .

De första forskningstillstånden för havsbaserad vindkraft inom Finlands ekonomiska zon har beviljats

20.1.2022 14.29
ANM
Statsrådet har beviljat forskningstillstånd för tre havsbaserade vindkraftsprojekt på öppet hav i Finlands ekonomiska zon. Wpd Finland Oy beviljades tillstånd den 20 januari 2022 för ett forskningsområde väster om Jakobstad. För en vecka sedan beviljades forskningstillstånd för OX2 Finland Oy:s två projekt i forskningsområdena väster om Karlö och Jakobstad. Bolagens tillstånd utanför Jakobstad har beviljats för samma område. Undersökningar avses företas i år och nästa år.

Förnybar energi gick förbi fossil energi i energiförbrukningen och biogas inkluderades i distributionsskyldigheten

18.1.2022 12.18
ANM
Andvändningen av förnybara energikallor i den slutliga energiförbrukningen 2020.
Andelen förnybar energi i den totala energiförbrukningen ökade 2020 och blev större än andelen fossil energi. Den snabba höjningen av priset på utsläppsrätten bidrar till investeringar i och användning av förnybar energi.

Utvärdering: Energimyndigheten har lyckats i sin verksamhet – det behövs trots allt ett mer aktivt grepp om energiomställningen av en sakkunnig myndighet

22.12.2021 10.27
ANM
Kuvituskuva. Talvinen metsä, jossa kulkee suurjännitesähkölinja. Linjat ovat kuurassa.
Det nya decenniets Energimyndighet ska vara en visionär nationell myndighet på energiområdet. Den sköter sina verkställighets- och tillsynsuppgifter opartiskt, men erbjuder också aktivt sitt kunnande till stöd för reformen av energi- och klimatpolitiken.

Över 64 miljoner euro i investeringsstöd till fyra stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik

20.12.2021 12.03
ANM
Kuvassa on elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Arbets- och näringsministeriet beslutade den 17 december 2021 att bevilja fyra stora demonstrationsprojekt för förnybar energi sammanlagt 64,12 miljoner euro i investeringsstöd.

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

2.12.2021 13.23
ANM
Kuvassa vetytankit
Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

Finland och Flandern avtalar om statistisk överföring av förnybar energi

14.10.2021 13.54
ANM
Statsrådet befullmäktigade den 14 oktober 2021 näringsminister Mika Lintilä att underteckna ett avtal om statistisk överföring enligt EU:s direktiv om förnybar energi mellan Republiken Finlands regering och regionen Flandern i Konungariket Belgien.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna