Innehåll med tagg vähähiilisyys .

EU:s energiministrar diskuterar energipriser, energieffektivitet och väte – med miljöministrarna diskuteras rättvis omställning och skogar

21.1.2022 8.51
ANM
Ranskan EU-puheenjohtajakauden 1.1.-30.6.2022 tunnus
Informella möten mellan EU:s miljö- och energiministrar ordnas den 20–22 januari 2022 i Amiens i Frankrike. I de möten som Frankrike är värd för deltar miljö- och klimatminister Emma Kari och näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus som Finlands representanter.

Finlands program för hållbar tillväxt
Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

20.12.2021 14.18
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 20 december 2021–4 mars 2022. Finansiering kan sökas för projekt för energiinfrastruktur, ny energiteknik, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

EU:s energiministrar fortsätter diskussionerna om energiinitiativen i 55 %-paketet och om de höga energipriserna

1.12.2021 14.26
ANM
Kuvassa EU lippu
EU:s energiråd hålls i Bryssel den 2 december 2021. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus. Huvudteman för mötet är 55 %-paketets energiinitiativ om förnybar energi och energieffektivitet samt de stigande energipriserna i Europa.

Minister Lintilä: Koldioxidsnålhet är en strategi för tillväxt inom finländsk industri

24.11.2021 11.21
ANM
Kuvassa ministeri Lintilä
Näringsminister Mika Lintilä föreslår att Finland och Sverige ska utarbeta en gemensam industripolitisk strategi för att främja den gröna omställningen. Enligt Lintilä kunde diskussionen inledas med ett toppmöte nästa år där ledningen för ländernas politik och näringsliv deltar.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Fortsatt tid för ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi fram till den 16 november

21.10.2021 10.53
ANM
Arbets- och näringsministeriet förlänger ansökningstiden för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi, som öppnades den 5 oktober 2021, till den 16 november. Understödet erbjuds för främjande av nya, innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Den ursprungliga ansökningstiden löper ut den 28 oktober. Det har reserverats 575 000 euro för understöden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna