Innehåll med tagg vähähiilisyys .

Ansökan om investeringsstöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts – Infomöte för sökande den 3 maj

6.4.2022 8.29
ANM
Rahaa ja seteleitä
Ansökan om stöd för ny energiteknik och stora demonstrationsprojekt har inletts. Investeringsstödet är avsett för framtida energilösningar för att de nationella mål och EU-mål som ställts upp för 2030 ska nås. Arbets- och näringsministeriet ordnar den 3 maj 2022 ett infomöte på webben för dem som ansöker om stöd. Vid mötet informeras närmare om ansökan om stöd.

Bioekonomistrategin 2022–2035 – högre mervärde på ett hållbart sätt

1.4.2022 9.59
ANM JSM MM
Finlands nya bioekonomistrategi är klar. Strategin syftar till att fördubbla mervärdet inom bioekonomin på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt och så att Finland är koldioxidneutralt 2035.

Ett lagförslag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin lämnades till riksdagen

31.3.2022 14.24
ANM
sähkölinja ja kulutuskäyrät
För industri som förbrukar mycket el föreslås ett stöd för att ersätta de indirekta kostnader för utsläppshandeln som ingår i elpriset. Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om stödet till riksdagen den 31 mars 2022. Lagen avses träda i kraft sommaren 2022.

Infrastrukturstöd hjälper att bygga fler laddnings- och tankningsstationer för el-, gas- och vätedrivna fordon

17.3.2022 14.03
ANM
Biokaasun tankkauspistooli auton tankkausliittymään työnnettynä
Statsrådet utfärdade den 17 mars 2022 en förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken 2022–2025. Målet är att öka användningen av dessa alternativa drivmedel i vägtrafiken genom att bevilja stöd för byggande av flera laddnings- och tankningsstationer.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Fortsatt tid för ansökan om investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi fram till den 16 november

21.10.2021 10.53
ANM
Arbets- och näringsministeriet förlänger ansökningstiden för investeringsunderstöd för cirkulär ekonomi, som öppnades den 5 oktober 2021, till den 16 november. Understödet erbjuds för främjande av nya, innovativa framtida lösningar inom cirkulär ekonomi. Den ursprungliga ansökningstiden löper ut den 28 oktober. Det har reserverats 575 000 euro för understöden.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna