Innehåll med tagg valtioliitot .

Kursen i artificiell intelligens Elements of AI kommer även i fortsättningen att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens

10.1.2022 10.14
ANM
Elements of AI -logo
Elements of AI, som lanserades under Finlands EU-ordförandeskap, är den första utbildning som lanseras i hela Europa och en viktig satsning på kunskaper i artificiell intelligens i hela Europa. Kursen har publicerats på EU:s alla officiella språk. Utbildningen som inletts med arbets- och näringsministeriets finansiering fortsätter att öka européernas kunskaper i artificiell intelligens även i framtiden i form av ett samarbete mellan Helsingfors universitet och Reaktor.

Utkastet till förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas och förnybart väte i trafiken på remiss

7.1.2022 12.54
ANM
Kuvassa vetytankkeja
Arbets- och näringsministeriet ber om utlåtanden om den nya förordningen om främjande av infrastrukturen för eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2022–2025. Enligt förslaget ska stödordningen i fortsättningen också främja infrastrukturen för tankning av vätgas.

Finlands program för hållbar tillväxt
Ansökan om finansiering för att främja en grön omställning inom energisystemet och industrin har inletts

20.12.2021 14.18
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar enligt Finlands program för hållbar tillväxt pågår den 20 december 2021–4 mars 2022. Finansiering kan sökas för projekt för energiinfrastruktur, ny energiteknik, produktion och lagring av koldioxidsnålt väte, avskiljning och användning av koldioxid samt elektrifiering och koldioxidsnålhet i industrins processer.

Förslag från kommissionen om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete

9.12.2021 16.30
ANM
På bilden syns EU-flaggor framför Europeiska kommissionens byggnad
Bild: Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionen lade den 9 december 2021 fram ett förslag till direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete. Förslaget innehåller bestämmelser om fastställande av den rättsliga yrkesställningen för personer som utför plattformsarbete samt andra krav som gäller plattformsarbete. Arbets- och näringsministeriet börjar bedöma förslagens förhållande till lagstiftningen i Finland.

Finland klarar sig bra i jämförelsen av genomförandet av EU:s inre marknad

10.1.2022 12.09
ANM
EU-lippuja lipputangoissa
Resultattavlan för 2020 som mäter genomförandet av EU:s inre marknad har publicerats. Med inre marknaden avses den fria rörligheten av människor, varor, tjänster och kapital inom EU. Till den nyaste resultattavlan har fogats tre nya aktuella teman som påverkar den inre marknaden: små och medelstora företags verksamhetsmiljö, en grön omställning inom industrin samt marknadskontroll.

Arbetsgruppens betänkande om lagändringar som gäller arbetsvillkor och avtal med varierande arbetstid på remiss

9.12.2021 11.30
ANM
Työntekijä ruokakaupassa
Målet är att göra arbetsvillkoren mer förutsägbara och förbättra ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid. Bakgrunden till detta är genomförandet av EU:s arbetsvillkorsdirektiv samt regeringens riktlinje om att förbättra ställningen för dem som arbetar med snuttarbete och med nollavtal. De föreslagna lagändringarna har beretts på trepartsbasis.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna