Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
Innehåll med tagg vammaiset .

Utredning: Hinder för sysselsättning av personer med funktionsnedsättning måste undanröjas

22.6.2020 14.01
ANM
Näkövammaisten näppäimistö
Hinder och praxis som utesluter personer med funktionsnedsättning från arbetslivet har kartlagts på ett övergripande sätt för första gången i Finland. Enligt utredningen bör man på arbetsmarknaden öka medvetenheten om funktionsnedsättningen och de begränsningar som den medför, men också om möjligheterna.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna