Innehåll med tagg vastuu .

Finland föreslår en EU-handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter

2.12.2019 18.03
ANM UM
Arbetsminister Timo Harakka och statssekreterare Johanna Sumuvuori har lagt fram ett förslag till handlingsplan för EU om företag och mänskliga rättigheter, som avslutning på en konferens om temat. Konferensen ordnades av Finland i Bryssel den 2 december.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna