Innehåll med tagg yhdenvertaisuus .

ANM är med i gruppen för flerspråkig coronakommunikation som fått en demokratiutmärkelse 

13.10.2021 12.24
ANM
Den aktionsgrupp för flerspråkig och flerkanalig coronakommunikation som Institutet för hälsa och välfärd (THL) inledde i mars 2020 har tilldelats Demokratiutmärkelsen 2021. Arbets- och näringsministeriet (ANM) har som en del av gruppen utvecklat coronakommunikationen så att korrekt information i så stor utsträckning och så effektivt som möjligt når alla som bor i Finland. 

Integrationsordlistan förenhetligar användningen av begrepp som gäller integration

22.6.2021 11.33
ANM
Maahanmuuttajanuori opiskelemassa vihon ja tietokoneen kanssa.
Arbets- och näringsministeriets integrationsordlista förenhetligar användningen av termer som hänför sig till integration, likabehandling och diskriminering. Den nya ordlistan betonar likabehandling och invandrarnas egen aktivitet. Till exempel i fråga om de finska termerna ska man i fortsättningen helst tala om främjande av integration i stället för integration.  

Pirjo Jantunen utnämnd till ambassadör för ren energi inom IEA:s teknologiprogram

8.3.2021 10.02
ANM
Pirjo Jantunen
Pirjo Jantunen, utvecklingschef för affärsverksamheten vid Helen Ab, utnämndes den 8 mars 2021 till Finlands ambassadör för ren energi till Internationella energiorganet IEA:s teknologiprogram Clean Energy Education and Empowerment (C3E). Internationella energiambassadörer arbetar som föregångare inom den jämlika energisektorn och som förebilder för nästa generations kvinnliga ledare.

Ökad mångfald viktig även inom den offentliga förvaltningen – ny digital utbildning ger verktyg

11.2.2022 11.09
ANM
Bilden visar händerna på människor i olika färger.
Att ta hänsyn till mångfalden i vardagen på arbetsplatsen är allt viktigare när mångfalden i samhället ökar. En ny digital utbildning för anställda inom den offentliga förvaltningen ger information och verktyg för att kunna stärka arbetsgemenskapens mångfald och inkluderande kultur.  

Vid nordisk konferens sprids god praxis för att förbättra sysselsättningen av partiellt arbetsföra

8.12.2021 13.48
ANM SHM
Att underlätta sysselsättningen av partiellt arbetsföra personer är temat för den virtuella nordiska konferensen torsdagen den 9 december. Vid konferensen presenteras exempel på en ny slags övergångsarbetsmarknad och på lyckade erfarenheter av att sysselsätta partiellt arbetsföra personer via sociala företag. Också god praxis i fråga om det stöd för arbetsförmågan som riktas till partiellt arbetsföra på arbetsplatserna kommer att diskuteras.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna