Innehåll med tagg yhteiskunnallinen yrittäjyys .

Kompetenscentret för sociala företag inleder sin verksamhet

7.10.2021 11.28
ANM
Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag i enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin halvtidsöversyn. Finansieringsbeslutet undertecknades av arbetsminister Tuula Haatainen.

Lägesrapport om sociala företag i Finland har publicerats

7.11.2019 10.53
ANM
Vid ett diskussionsmöte som ANM ordnade diskuterades livligt bland annat huruvida man på bästa sätt främjar sociala företags ställning genom att fokusera på särdragen inom branschen eller likheterna med den övriga företagsverksamheten.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna