Innehåll med tagg yrittäjyys .

Företagande allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga – det finns gott om råd och handledning för att starta ett företag

5.9.2022 8.25
ANM
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Arbetsminister Tuula Haatainen och näringsminister Mika Lintilä
Att starta eget är för många unga ett sätt att sysselsätta sig och att få göra sådant som de är intresse¬rade av. Företagande är därför allt mer värt att beakta som karriäralternativ för unga. Som före¬tagare får unga möjligheten att självständigt påverka sitt arbete och förtjäna. Dessutom får de friheten att verkställa sina egna idéer. Enligt utredningar som gjorts av Talous ja nuoret TAT anser unga att företagande är väsentligt för välfärden i samhället.

Arbets- och näringsministeriets budgetförslag fokuserar på främjande av sysselsättning, förnyelse och koldioxidsnålhet

5.8.2022 10.35
ANM
För arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde föreslås anslag på sammanlagt 3,78 miljarder euro för 2023, vilket är 236 miljoner euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde riktas i anslutning till genomförandet av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens anslag på sammanlagt 346,13 miljoner euro och en fullmakt på 101,5 miljoner euro.

ANM:s lägesbild ger en helhetsbild av coronakrisens konsekvenser för företag, sysselsättning och branscher

9.10.2020 8.53
ANM
Den ekonomiska återhämtning som inleddes under sommaren har stannat upp i Finland. Utsikterna för servicebranscherna inom den närmaste framtiden försämrades på nytt när antalet fall av coronavirussmitta ökade och accelererar. Industrins produktionsförväntningar förblir svaga, men det förutspås draghjälp från stimulansåtgärder och efterfrågans återhämtning.

Hållbar tillväxt för små och medelstora företag huvudtemat för SME Assembly

21.11.2019 13.37
ANM
Över 99 procent av företagen inom EU är små och medelstora företag. Därför är små och medel-stora företag viktiga skapare av välfärd och tillväxt i hela Europa. SME Assembly, som ordnas i Helsingfors den 25–27 november, är på EU-nivå årets viktigaste evenemang för små och medel-stora företag och samtidigt huvudevenemanget under EU:s SMF-vecka. Evenemanget ordnas av arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen.

I turistföretagens förväntningar syns den ekonomiska osäkerheten

14.10.2022 11.01
ANM
De närmaste konjunkturutsikterna för företagen inom turistbranschen är klart sämre än för ett år sedan, men positivare än för andra branscher. Förväntningarna på sysselsättningen i företagen inom turistbranschen är dock bättre än för ett år sedan. Tillgången på kompetent arbetskraft är fortfarande förknippad med svårigheter. Effekterna av det ryska anfallskriget upplevs i större utsträckning av turistföretagen än av företag inom andra tjänstesektorer. Uppgifterna baserar sig på den SMF-företagsbarometer om turistbranschen som publicerades den 14 oktober 2022 och beskriver små och medelstora företags verksamhet och ekonomiska verksamhetsmiljö.

Regeringen stöder företagens tillväxt genom att utveckla förutsättningarna för företagande – principbeslut om företagande sänds på remiss 

10.12.2021 10.40
ANM
En man som arbetar på bageriet bakar viinrer.
Framgångsrika företag är en nyckel till välfärd i samhället. Regeringen vill öka företagens tillit till att det lönar sig att utveckla sin affärsverksamhet, anställa personal och investera i Finland. I regeringens principbeslut om företagande fastställs mål och åtgärder för att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. 

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna