Innehåll med tagg yrittäjyys .

ANM:s lägesbild ger en helhetsbild av coronakrisens konsekvenser för företag, sysselsättning och branscher

9.10.2020 8.53
ANM
Den ekonomiska återhämtning som inleddes under sommaren har stannat upp i Finland. Utsikterna för servicebranscherna inom den närmaste framtiden försämrades på nytt när antalet fall av coronavirussmitta ökade och accelererar. Industrins produktionsförväntningar förblir svaga, men det förutspås draghjälp från stimulansåtgärder och efterfrågans återhämtning.

Hållbar tillväxt för små och medelstora företag huvudtemat för SME Assembly

21.11.2019 13.37
ANM
Över 99 procent av företagen inom EU är små och medelstora företag. Därför är små och medel-stora företag viktiga skapare av välfärd och tillväxt i hela Europa. SME Assembly, som ordnas i Helsingfors den 25–27 november, är på EU-nivå årets viktigaste evenemang för små och medel-stora företag och samtidigt huvudevenemanget under EU:s SMF-vecka. Evenemanget ordnas av arbets- och näringsministeriet och Europeiska kommissionen.

Statsminister Rinne och näringsminister Kulmuni: Finland bästa platsen i Norden för företagsamhet

5.11.2019 12.39
ANM
”Ett av regeringens viktigaste mål är att allt flera delvis eller helt arbetsförmögna människor i arbetsför ålder arbetar antingen som arbetstagare eller som företagare, att de förverkligar sina drömmar och att de deltar i utvecklandet av Finland. Alla ärenden som gäller företagande har i syfte att främja företagandet koncentrerats under ett separat tema i regeringsprogrammet, dvs. strategin för företagande”, sade statsminister Antti Rinne då han öppnade det nationella företagarforumet i Helsingfors den 5 november.

Konjunkturutsikterna för turistbranschen återigen positivare än för andra branscher

7.11.2018 12.53
ANM
De allmänna konjunkturutsikterna för turistnäringen är positivare än för hela landet och övriga näringsgrenar. Konjunkturförväntningarna för den närmaste tiden är dock svagare än under våren 2018.

Regeringen stöder företagens tillväxt genom att utveckla förutsättningarna för företagande – principbeslut om företagande sänds på remiss 

10.12.2021 10.40
ANM
En man som arbetar på bageriet bakar viinrer.
Framgångsrika företag är en nyckel till välfärd i samhället. Regeringen vill öka företagens tillit till att det lönar sig att utveckla sin affärsverksamhet, anställa personal och investera i Finland. I regeringens principbeslut om företagande fastställs mål och åtgärder för att skapa ett så gynnsamt företagsklimat som möjligt. 

Tävlingen om priset för främjande av europeiskt företagande inleds

31.3.2021 10.25
ANM
European Enterprise Promotion Awards 2021
Arbets- och näringsministeriet inleder i samarbete med Europeiska kommissionen den europeiska tävlingen för främjande av företagande 2021. Deltagande i den nationella gallringen sker senast 4.6.2021. De två bästa i Finlands gallring kan konkurrera på europeisk nivå, där de mest framgångsrika främjarna av företagsverksamhet och företagande belönas.

Visa mer...

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna