Innehåll med tagg yrityspalvelut .

De offentliga arbetskrafts- och företagstjänsterna överförs till landskapen

5.4.2018 14.34
ANM
Från och med 2020 ansvarar landskapen för de offentliga arbetskrafts- och företagstjänster (tillväxttjänster) som i nuläget erbjuds av närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna. Ett undantag är särlösningen för Nyland, som innebär att en samkommun bildad av Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla har ansvaret för att ordna tjänsterna i fråga.

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna