Ministrarna Tuula Haatainen och Hanna Sarkkinen träffar EU:s kommissionär Nicolas Schmit med ansvar för sysselsättning och sociala frågor i Helsingfors den 6–7 oktober

5.10.2022 15.29
ANM SHM
Kasvokuvissa komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Komissaari Nicolas Schmit, työministeri Tuula Haatainen sekä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen
Temat för mötet mellan minister Sarkkinen och kommissionär Schmit är bland annat minskning av fattigdomen, främjande av den psykiska hälsan och minimiutkomst. Minister Haatainen och kommissionär Schmit diskuterar aktuella teman som gäller arbetslivet, såsom plattformsekonomi och dialog mellan arbetsmarknadens parter.

Sex projekt inom ren energi får investeringsstöd på närmare 100 miljoner euro

4.10.2022 13.59
ANM
Finlands program för hållbar tillväxt
Arbets- och näringsministeriet har den 4 oktober 2022 fattat de första besluten om stöd till energiinvesteringar i enlighet med Finlands plan för återhämtning och resiliens. Avsikten är att främja lösningar inom ren energi. Stöd beviljades för sex olika projekt till ett belopp av sammanlagt 99,8 miljoner euro.

Företag och kommuner har effektiverat sin årliga energiförbrukning med 10 terawattimmar

3.10.2022 9.00
ANM
Lamppupakkaus
De företag och kommuner som ingått energieffektivitetsavtal har under åren 2017–2021 vidtagit totalt nästan 19 000 enskilda åtgärder för att effektivera sin energiförbrukning. Dessa sparar 10,3 terawattimmar energi per år. 

Energiministrarna enas om åtgärder för att dämpa vinterns energipriser

29.9.2022 14.52
ANM
EU-lippuja
EU-ländernas energiministrar samlas till ett extra möte i energirådet fredagen den 30 september 2022. Målet är att nå samförstånd mellan EU-länderna om rådets förordning om nödåtgärder genom vilka EU ingriper i de höga elpriserna och minskar energiprisernas negativa effekter för konsumenterna.

Bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner

22.9.2022 14.00
ANM
Regeringen ger den 2 september 2022 en proposition om bränslestöd för brännolja som används i arbetsmaskiner. I propositionen föreslås det att lagen om temporärt bränslestöd för företag inom transportsektorn ändras. Vid behandlingen av lagen, som trädde i kraft i september i år, uppmanade riksdagen i sitt uttalande att snabbt bereda motsvarande stöd även för brännolja.

31 nya ansökningar om stöd för stora demonstrationsprojekt för ny energiteknik 

20.9.2022 15.44
ANM
Biokaasulaitos
Investeringsstöd kan beviljas för projekt inom ny energiteknik i syfte att snabbare ta i bruk ny teknik och uppnå de klimatmål som satts upp nationellt och i EU. I ansökningsomgången för demonstrationsprojekt inom ny energiteknik 2022 finns sammanlagt cirka 153 miljoner euro att fördela.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Arbets- och näringstjänsterna 2024

Avsikten är att arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna under 2024. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning.

Reformens webbsidor

Finlands program för hållbar tillväxt

Finlands program för hållbar tillväxt

Programmet främjar konkurrenskraft, investeringar, en höjning av kompetensnivån samt forskning, utveckling och innovation. På vår webbplats finns information om finansieringsobjekten inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, bl.a. om ansökningsomgångar som riktar sig till företag.

Programmet för hållbar tillväxt i arbets- och näringsministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister