Minimilöner, lönetransparens och covid-19-pandemin på ministrarnas agenda i Bryssel

3.12.2021 13.20
ANM SHM
EU-lippu liehuu
EU-ländernas ministrar med ansvar för sysselsättningsfrågor och sociala frågor samlas till ett möte i rådet för att diskutera bekämpning av fattigdom bland förvärvsarbetande genom direktivet om minimilöner, lönetransparens och jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.

Genom ursprungsgarantin för energi kan man säkerställa att den köpta energin är förnybar

2.12.2021 13.23
ANM
Kuvassa vetytankit
Statsrådet överlämnade en lag om ursprungsgarantier för energi till republikens president för stadfästelse. Den förbättrar kundernas möjligheter att genom sina val påverka ursprunget för den energi som de köper med hjälp av ett tillförlitligt system. Med hjälp av den kan konsumenten försäkra sig om att den energi som marknadsförs och säljs som förnybar energi har producerats med förnybara energikällor. Lagen träder i kraft den 3 december 2021.

EU:s energiministrar fortsätter diskussionerna om energiinitiativen i 55 %-paketet och om de höga energipriserna

1.12.2021 14.26
ANM
Kuvassa EU lippu
EU:s energiråd hålls i Bryssel den 2 december 2021. Finland representeras vid mötet av näringsminister Mika Lintiläs statssekreterare Jukka Ihanus. Huvudteman för mötet är 55 %-paketets energiinitiativ om förnybar energi och energieffektivitet samt de stigande energipriserna i Europa.

Regeringens proposition
Digitala arbets- och näringstjänster reformeras – tjänsterna förbättras och arbetsförmedlingen effektiviseras

25.11.2021 14.04
ANM
Syftet med reformen är att erbjuda arbetssökande och arbetsgivare digitala tjänster som bättre svarar mot deras behov och gör det smidigare att uträtta ärenden. Som en del av totalreformen skapas en ny serviceplattform som främjar bättre matchningen av arbete och arbetskraft och effektiviserar arbetsförmedlingen.

Klimatförändringen utmanar arbetsmarknaden – nyckeln till en lösning nås genom kontinuerligt lärande

30.11.2021 16.27
ANM
Hur påverkar klimatförändringen och den gröna omställningen arbetslivet och arbetsmarknaden? Vilka färdigheter behöver arbetstagarna i framtiden? Som ordförande för Nordiska ministerrådet har Finland tagit upp arbetets framtid till diskussion. Vid konferensen som ordnades i Helsingfors den 30 november 2021 behandlades temat med tanke på klimatförändringen.

Finland ansluter sig till den internationella E3F-koalitionen för att främja slopandet av exportfinansieringen av fossila bränslen

24.11.2021 17.57
ANM
Kuvassa setelinippu euroja
Finland anslöt sig till den internationella E3F-koalitionen (The Export Finance for Future Coalition) vid dess möte den 24 november 2021. Denna ”Framtidens exportfinansieringskoalition” är en del av strategiarbete mot klimatuppvärmningen. Den syftar till att styra finansiering till hållbara projekt och fastställa de lämpligaste åtgärderna för att avstå från exportfinansiering i projekt som inte är förenliga med hållbar utveckling.

Visa mer...

Se även

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringens sysselsättningsåtgärder

Regeringen vidtar sysselsättningsåtgärder som stärker ekonomin och som syftar till sysselsättningseffekter som motsvarar 80 000 nya sysselsatta. 

Regeringens sysselsättningsåtgärder och deras effekter

Ansökningar om företagsfinansiering

Ansökningar om företagsfinansiering

Inom ANM:s förvaltningsområde kommer det att utlysas finansiering för företag ur Finlands program för hållbar tillväxt hösten 2021. Avsikten är att ordna ansökningsomgångar bland annat för att stödja omställningen av energisystemet, energilösningar och lösningar för cirkulär ekonomi inom industrin samt FUI-investeringar.

Information om ansökningar

Talent Boost

Talent Boost

Med hjälp av Talent Boost -programmet styrs internationella talanger på ett effektivt sätt till stöd för tillväxten och internationaliseringen i företag, samtidigt som internationella talanger lockas till Finland och deras kompetens och nätverk utnyttjas för att locka investeringar.

Information om Talent Boost -programmet

Ministeriet

Ministeriet

Ministeriet

Arbets - och näringsministeriet skapar förutsättningar för en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar tillväxt. Den uppstår av kunniga människor på högkvalitativa arbetsplatser, produktivitetstillväxt och ökad sysselsättning.

Information om ministeriets uppgifter och målsättningar

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

Koncernens ämbetsverk, bolag och fonder

ANM-koncernen omfattar sju ämbetsverk, 15 NTM-centraler, 15 arbets- och näringsbyråer, fem bolag och tre fonder. Inom hela förvaltningsområdet finns ca 8 000 anställda.

Läs mera

Ministrarna

Tuula Haatainen
Tuula Haatainen
Arbetsminister
Mika Lintilä
Mika Lintilä
Näringsminister